Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Integration

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

I Bromölla kommun finns en plats för alla att skapa ett hem. Här vi lång tradition av att ta emot människor från hela världen och gemensamt stötta dem till egen försörjning samt ger dem förutsättningar för att bidra till vår gemensamma samhällsutveckling.Tillsammans bygger vi ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Därför jobbar vi med integration

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund som personen har. I vårt fall handlar det bland annat om hur vi tar emot nyanlända flyktingar, så de blir en del av samhället och vår gemensamma utveckling.

Att ta emot nyanlända är inget som är ett ansvar för en enstaka förvaltning eller myndighet. Det är något vi gör tillsammans.

Sidan senast uppdaterad: den 2 september 2020