Kommentera Skriv ut

Biståndshandläggare

Ansöka om hjälp och stöd.

För att ansöka om hjälp och stöd, till exempel hemtjänst eller lägenhet på särskilt boende, vänder du dig till en av kommunens biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter påbörjas en utredning som ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till. Vid avslag har du rätt att överklaga beslutet, detta kan biståndshandläggaren hjälpa dig med.

En ansökan kan framföras muntligt eller skriftligt, se blanketter nedan.
Ansökan om bistånd hemtjänst.
Ansökan om bistånd särskilt boende

Överklaga beslut
Är du missnöjd med beslutet du fått kan du överklaga det. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Malmö, men det är till oss i kommunen som du ska skicka in ditt överklagande. Tala om hur och varför du anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer.

För att överklagan ska kunna prövas måste den ha inkommit till vård och omsorg senast inom tre veckor från den dagen du tog del av beslutet. Har din överklagan inkommit i rätt tid kommer den att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte biståndshandläggaren ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Behöver du mer information om hur du överklagar kan du kontakta biståndshandläggaren som handlagt ditt ärende.

Socialtjänstlagen

Överklagan ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Bromölla kommun
Storgatan 43
295 31 Bromölla


Kontaktuppgifter biståndshandläggare

Sofie Öhman
0456-82 23 40 (SMS 0709-17 13 39)
E-post: sofie.ohman@bromolla.se

Handläggning:

 • Centrala området
 • Ivetofta
 • Norra området
 • Boendesamordnare

Solveig Knudsen Csongvai
0456-82 21 60, (SMS 0721-66 31 47)
E-post: solveig.knudsen-csongvai@bromolla.se

Handläggning:

 • Västra området
 • Lagunen - Skeppet Pärlan
 • Korsvångsgården
 • Brogården

Madeleine Lundqvist
0456-82 22 86, (SMS 0709-17 12 86)
E-post: madeleine.lundqvist@bromolla.se

Handläggning:

 • Näsums hemtjänst
 • Öllerbacka
 • Lagunen - Ekan och Skutan

Alexandra Karlsson
0456-82 22 93, (SMS 0709-17 12 93)
E-post: alexandra.karlsson@bromolla.se

 • Östra området
Sidan senast uppdaterad: den 4 oktober 2018