Kommentera Skriv ut

Avgifter

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir. Läs mer om hur beräkningen går till i informationen om avgiften.

  • Den högsta avgiften för hemtjänst är 1772 kr per månad
  • Avgift för korttidsvistelse är högst 181 kr/dygn
    (varav 116 kr avser kost och 65 kr avser omsorgsavgift)
  • Kostavgift på särskilt boende är 3534 kr
  • Avgift för matdistribution är 58 kr
    (varav 10 kr distributionsavgift)

När avgiften beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov, ett så kallat minimibelopp.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritids, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen- hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet för ensamstående är 5001 kr per person och månad om man är över 61 år. Är man under 61 är beloppet 5501 kr per person och månad. Minimibeloppet för makar och samanboende är 4225 kr per person och månad om man är över 61 år. Är man under 61 år är beloppet 4648 kr per person och månad.

Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 235 kr/mån.
Här får du mer information om trygghetslarm.

Har du frågor kring avgifterna är du välkommen att kontakta någon av våra avgiftshandläggare.

Inkomstförfrågan äldreomsorgen
Ansökan om bistånd hemtjänst
Ansökan om bistånd särskilt boende

Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Ansökan bostadstillägg

Sidan senast uppdaterad: den 29 september 2016