Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avgifter och hyror vid hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 684 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1533 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2359 kr

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 303 kr/mån. Installationsavgift 233 kr, detta är en engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm kostar 116 kr/mån.

Här kan du läsa mer om trygghetslarm

Telefonservice

174 kr/mån.


Matdistrubution

Kostnad för matdistrubution är 67 kronor per portion.

Hemsjukvård

Hemsjukvård första dagen 203 kr, max kostnad 408 kr (två eller flera tillfällen).

Hämtning av hjälpmedel kostar 408 kr.

Dagverksamhet

Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 67 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.

Korttidsvistelse/växelvård

Avgift för korttidsvistelse/växelvård följer avgiften på särskilt boende.

Hyror för särskilda boenden

Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5489 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 6296 kr/månad
Öllerbacka, 5253 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5489 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6359 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5513 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5489 kr/månad
Brogården, 7609 kr/månad
Externt boende, 5234 kr/månad

Hyrorna gäller från och med 1 juni 2022.
Hyra för Brpgården gäller från och med 1 januari 2023.

Autogiro

Du kan betala dina räkningar på ett enkelt sätt via autogiro. Det innebär att betalningen dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. För att kunna göra det behöver du underteckna ett medgivande som ger fullmakt för betalningsmottagare att dra pengar från ditt konto. Det kostar inget att betala via autogiro.

Kontakt

Iryna Pettersson
Ekonomihandläggare
0456-82 23 10
(SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 mars 2023