Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir. Läs mer om hur beräkningen går till i informationen om avgiften.

  • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 013 kr per månad
  • Avgift för korttidsvistelse är högst 178 kr/dygn (varav 118,52 kr avser kost och 60 kr avser omsorgsavgift)
  • Kostavgift på särskilt boende är 3 605 kr
  • Avgift för matdistribution är 60 kr (varav 10 kr distributionsavgift)

När avgiften beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov, ett så kallat förbehållsbelopp. Detta ska ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritids, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen- hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 260 kr/mån. Installationsavgift 200 kr, engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm 100 kr/mån. Här får du mer information om trygghetslarm

Har du frågor kring avgifterna är du välkommen att kontakta någon av våra avgiftshandläggare.

Inkomstförfrågan äldreomsorgen
Ansökan om bistånd hemtjänst
Ansökan om bistånd särskilt boende

Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Ansökan bostadstillägg

Kontakt

Iryna Pettersson
Avgiftshandläggare
0456-82 23 10
(SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Ferid Vojnikovic
Avgiftshandläggare
0456-82 21 16
(SMS 0709-17 11 78)
ferid.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 april 2017