Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter och hyror vid hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Högsta avgift är maxtaxa 2125 kr per månad år 2020. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 616 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1382 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2125 kr

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 273 kr/mån. Installationsavgift 210 kr, engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm 104 kr/mån. Här får du mer information om trygghetslarm


Telefonservice

155 kr/mån.


Matdistrubution

Kostnad för matdistrubution är 62 kronor per portion.

Hemsjukvård

Hemsjukvård första dagen 183 kr, max kostnad 368 kr (två eller flera tillfällen).

Hämtning av hjälpmedel 368 kr


Dagverksamhet

Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 62 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.


Korttidsvistelse/växelvård

Avgift för korttidsvistelse/växelvård följer avgiften på särskilt boende.


Hyror för särskilda boenden

Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5 376 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 6 167 kr/månad
Öllerbacka, 5 145 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5 376 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6 228 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5 400 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5 376 kr/månad
Brogården, 1-rumslägenhet, 4 091 kr/månad
Brogården, 2-rumslägenhet, 5 242 kr/månad
Externt boende, 5 126 kr/månad

Kontakt

Iryna Pettersson
Avgiftshandläggare
0456-82 23 10
(SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Ferid Vojnikovic
Avgiftshandläggare
0456-82 21 16
(SMS 0709-17 11 78)
ferid.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 mars 2020