Kommentera Skriv ut

Vad gör en god man?

En god man fungerar som ett stöd till en person som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter eller som stöd och hjälp för att sköta sin ekonomi och sitt vardagliga liv. Som god man är du "spindeln i nätet" som ser till att allt fungerar kring den som behöver hjälp och stöd.

  • Du ser till att huvudmannen får hjälp med större inköp och ekonomiska ärenden som betalning av räkningar, pension, fickpengar och annat.

  • Du är en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.

  • Du gör regelbundna besök hos huvudmannen och hjälper till med olika kontakter (till exempel med vårdpersonal och hemtjänst).

  • Du är uppmärksam på, och hjälper till med huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och tar de initiativ som är lämpliga.
     
  • Du ser till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.

Vem kan bli god man eller förvaltare?
Det krävs ingen speciell utbildning, det viktiga är att du vill hjälpa en medmänniska och att du är noggrann och ansvarsfull. Du får inte förekomma hos kronofogden eller finnas med i polisens belastningsregister eller själv uppbära försörjningsstöd från socialförvaltningen.

Som god man till ensamkommande flyktingbarn måste du också ha grundläggande kunskaper om samhället och behärska svenska språket.


Vill du bli god man?
Kontakta överförmyndarhandläggare Hélen Strandberg, välkommen med din intresseanmälan!Dokument och länkar
Förteckning myndling/huvudman
Ansökan om uttag från överförmyndaarspärrat konto
Årsräkning/årsuppgift
Redogörelse - bilaga till årsräkning/årsuppgift
Körjournal ställföreträdare

Ansökan om att få god man/förvaltare

Anmälan om god man/förvaltare

Anmälan om anstånd att komma in med redovisningshandlingar

Redogörelse och begäran om arvode för god man till ensamkommande barngod man ensamkommande (efter barnet erhållet PUT)
Redogörelse och begäran om arvode för god man till asylsökande barn

Barns tillgångar

Bankärenden för vuxen med god man

Bankärenden för personer med förvaltare

Bankfrågor vid dödsfall

God man förvaltare

Migrationsverket

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Riksförbundet friviliiga samhällsarbetare

Webbutbildningar för god man för ensamkommande barn och unga

Kontakt

Överförmyndarexpeditionen
Hélen Strandberg
Överförmyndarhandläggare
Storgatan 48
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 21 20
0456-82 22 00 (fax)
helen.strandberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 maj 2017