Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få det av någon annan. Målet med stöd enligt SoL är att du ska uppnå en så kallad skälig levnadsnivå. Lagen bygger på frivillighet och självbestämmande och det stöd du får ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv. Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Sidan senast uppdaterad: den 12 januari 2018