Kommentera Skriv ut

Personlig assistent

Insats

Personlig assistans är en insats som är avsedd för dig med mycket omfattande funktionnedsättning och som behöver stöd för att klara de grundläggande behoven i livet.

En personlig assistent ska göra det möjlgt för dig att leva ditt liv som du vill och fungera i samhället på samma villkor som andra.

Din personliga assisten är ett mänsklgt hjälpmedel som kompenserar din funktionsnedsättning och hjälper dig att utföra det du vill göra.

Kommunen beslutar om assistans för personer som har grundläggande behov upp till 20 timmar i veckan. Om behover av personlig assistans överstiger 20 timmar i veckan kan ansökan göras till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken, SFB.


Grundläggande behov

Med grundläggande behov menas att du behöver stöd och hjälp med din personliga hygien, med att klä på och av dig, med måltider, med att kommunicera med andra eller har behov av hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig.

Att välja assistansanordnare

Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Assistansen ska ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. Ett avtal upprättas mellan dig och din assistanssamordnare kring assistensens utformning. Assistansanordnaren svara för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.


Assistanskoll - tjänst som jämför jämför olika anordnare

På webbplatsen Assistanskoll kan du jämföra olika anordnare av personlig assistans.

Kontakt

Szabina Ruzsovics
Enhetschef
0456-82 25 06
(SMS 0709-17 10 17)
szabina.ruzsovics@bromolla.se

Jenny Hannula
Enhetschef
0456-82 22 12
(SMS 0709-17 12 12)
jenny.hannula@bromolla.se

Anna Adamssson
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
anna.adamsson@bromolla.se

Birgitta Götesdotter
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
birgitta.gotesdotter@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 oktober 2016