Kommentera Skriv ut

Bostad med särskild service

Vid behov av bostad med särskild service ska du göra en ansökan hos LSS- handläggare. I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnadsinsatser och kultur- och fritidsaktiviteter.

Det finns tre olika typer av boende.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett stort omvårdnadsbehov och behöver närvaro av omvårdnadspersonal under hela dygnet.

Information om gruppboende Säven, Korallen, Vallmon, Solsidan

Servicebostad

Servicebostad är ett bostadsalternativ för dig som inte är i behov av en gruppbostad men behöver bo i en lägenhet där det ingår stöd av omvårdnadspersonal.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till ett gemensamhetsutrymme.

Information om servicebostad Tisteln

Annan särskilt anpassad bostad

Detta är ett bostadsalternativ för dig som behöver en bostad med viss grundanpassning.

Särskilt anpassad bostad har ingen bemanning. Vid behov kan stöd och service ges i anslutning till boendet, till exempel genom ett beslut av personlig assistans eller hjälp i hemmet.

Ansökningsblankett - särskilda insatser enligt LSS

Kontakt

Rebecca Zander
Vik enhetschef
0456-82 25 99
(SMS 0709-17 11 24)
rebecca.zander@bromolla.se

Jenny Hannula
Enhetschef
0456-82 22 12
(SMS 0709-17 12 12)
jenny.hannula@bromolla.se

Anna Adamssson
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
anna.adamsson@bromolla.se

Birgitta Götesdotter
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
birgitta.gotesdotter@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 oktober 2016