Kommentera Skriv ut

Lag om stöd och service

Lag om stöd och service för vissa funktionsnedsatta, LSS.

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning, goda levnadsvillkor. Målet är att du får möjlighet att leva som andra.

Vem har rätt till insatser enligt LSS?

För att ta del av de insatser som anges i lagen måste man tillhöra den så kallade personkretsen:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
  2. Personer som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de inte är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Ansökan om insatser enligt LSS

Kontakt

Jenny Hannula
Enhetschef
0456-82 22 12
(SMS 0709-17 12 12)
jenny.hannula@bromolla.se

Anna Adamssson
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
anna.adamsson@bromolla.se

Birgitta Götesdotter
LSS-handläggare
Storgatan 45
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
birgitta.gotesdotter@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 september 2017