Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kvarngården

Kvarngården är beläget i centrala Bromölla och bedriver verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning.

På Kvarngården erbjuds en mängd olika aktiviteter:

  • Vita rummet, för avslappning.
  • Grottan, ett helt mörkt rum utformat som grotta för bl a läsning eller bara avslappning och avskildhet.
  • Gymnastikrum med bollhav.
  • En stor lokal med scen för bl a musik, drama och gemensamma aktiviteter.
  • TV rum
  • Enskilda arbetsrum för brukare och deras individuella aktiviteter, användandet och aktiviteterna i dessa rum ändras efter brukarnas behov och önskemål (datorrum, målarrrum,- pysselrum, monteringsarbete och musikrum)

På Kvarngården finns den certifierade pedagoghunden Amigo och dess hundförare (som även är grupphandledare). Tillsammans arbetar de med stresshantering, att bearbeta känslor, arbeta med brukarnas självkänsla, stötta i fysisk aktivitet och kognitiv stöttning. Behovet fastställs av hundföraren och aktiviteten är tidsbestämd, med ett tydligt syfte och mål 

På sikt kommer pedagoghund och hundförare även kunna arbeta utanför Kvarngården om det finns ett fastställt behov.

Kontakt

Katarina Ekström
Enhetschef
0456-82 25 06
(SMS 0709-17 10 17)
katarina.ekstrom@bromolla.se

Grupphandledare
0456-82 25 57, 0456-82 25 71, 0456-82 22 83, 0456-82 20 25, 0456-82 20 47
(SMS 0709-17 14 57, 0709-17 12 02, 0709-17 10 45, 0709-17 13 15, 0709-17 11 68)

Sidan senast uppdaterad: den 21 juni 2021