Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Daglig verksamhet

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är till för vuxna med funktionsnedsättning som inte har annat arbete eller studerar. Daglig verksamhet är en meningsfull sysselsättning på dagtid, alltså ett arbete där du har jobbarkompisar och handledare som stöttar dig i ditt arbete. Om du behöver hjälp med toalettbesök, att äta eller av- och påklädning så får du hjälp av dina handledare med detta.

Din dagliga verksamhet planeras efter dina intressen, vad du kan göra och vad du är bra på.

På daglig verksamhet kan det också finnas upplevelserum som hjälper dig att utveckla dina sinnen och förmågor. På daglig verksamhet kan du också ha aktiviteter som musik, bowling och annat som hjälper dig att utveckla dina sinnen och din kroppsliga förmåga.

Du kan jobba hela dagar eller halva dagar, kanske jobbar du inte alla dagar i veckan. Hur du mår och vad du orkar göra avgör hur mycket du jobbar varje vecka.

Vad finns det för olika daglig verksamhet?

I Bromölla kommun finns det tre olika daglig verksamhet:

Det finns även utflyttad verksamhet, det betyder att din dagliga verksamhet är på ett företag med handledare på det företaget.

Får jag ersättning för daglig verksamhet?

Du får betalt för den tid du är på din dagliga verksamhet, det kallas att du får habiliteringsersättning.

Vem kan beviljas daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats som är avsedd för vuxna med funktionsnedsättning. För att beviljas daglig verksamhet måste du ingå i 1§ eller 2§ personkretsen i LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till daglig verksamhet eller inte. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Det kostar dig ingenting att ha daglig verksamhet men du betalar för din mat under din arbetstid.

Du bekostar dina egna resor till och från daglig verksamhet. Du kan ansöka om arbetsresor genom Skånetrafiken.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.

Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år
  • God man/Förvaltare

Ansökan om insatser enligt LSS

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. När du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att verkställa beslutet. Enhetschefen kontaktar sedan dig och/eller din god man/förvaltare.

Tillsammans med personal på din dagliga verksamhet gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Kontakt

Katarina Ekström
Enhetschef
0456-82 25 06
(SMS 0709-17 10 17)
katarina.ekstrom@bromolla.se

Grupphandledare
Se respektive daglig verksamhet

Sidan senast uppdaterad: den 24 mars 2020