Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad

Vad är bostad med särskild service?

Bostad med särskild service betyder att du med funktionsnedsättning kan flytta till egen lägenhet med personal nära dig dygnet runt, det kallas då gruppbostad. Om du inte behöver personal nära dig dygnet runt så kan du bo i en lägenhet där personal kommer till dig när ni har planerat det, det kallas för servicebostad.

I bostad med särskild service ingår stöd och hjälp med omvårdnad, hygien, inköp, städ och kontakt med exempelvis sjukvård och stöd vid viss medicinering. Det ingår även stöd för att du ska kunna hitta på roliga aktiviteter som att gå på bio, shoppa kläder eller gå på marknader.

I bostad med särskild service ingår inga resor. Om du och din personal ska åka någonstans kan du använda dig av färdtjänst eller kollektivtrafik (buss och tåg).

För att läsa mer om gruppbostad och servicebostad, läs nedan.

Gruppbostad

En gruppbostad är en bostad med fyra till sex lägenheter som sitter ihop med ett gemensamhetsutrymme. I gruppbostaden finns det också en personallägenhet.

Att bo i en gruppbostad är detsamma som att bo i egen lägenhet men med möjlighet att träffa dina grannar i gemensamhetsutrymmet och du har personal nära dig som kan hjälpa dig dygnet runt.

I din lägenhet har du ett sovrum eller sovalkov, vardagsrum, kök och badrum. Hur lägenheterna ser ut beror på i vilken gruppbostad du bor i. I din lägenhet får du ha det som du vill, du får bjuda hem vänner och familj precis som i vilken lägenhet som helst. I din lägenhet gäller samma trivselregler som det gör i en lägenhet som du hyr av annan hyresvärd.

För dig som inte kan vara själv eller känner dig otrygg i att vara själv långa stunder och behöver mer stöd i att klara av ett eget hushåll så kan en gruppbostad vara ett bra alternativ till egen bostad.

De gruppbostäder som finns i Bromölla kommun är:

Servicebostad

En servicebostad är en lägenhet som ligger i ett vanligt hyreshus. Du har tillgång till personal dygnet runt, personalen finns i gemensamhetslägenheten i närheten av din lägenhet.

Att bo i en servicebostad är detsamma som att bo i egen lägenhet men med möjlighet att träffa dina grannar i gemensamhetslägenheten och du har tillgång till personal i närheten som kan hjälpa dig dygnet runt.

I din lägenhet har du ett sovrum eller sovalkov, vardagsrum, kök och badrum. Hur lägenheterna ser ut beror på vilken lägenhet du hyr av kommunen. I din lägenhet får du ha det som du vill, du får bjuda hem vänner och familj precis som i vilken lägenhet som helst. I din lägenhet gäller samma trivselregler som det gör i en lägenhet som du hyr av annan hyresvärd.

För dig som kan bo själv men behöver personal som kommer och stöttar dig med vissa saker någon eller några gånger om dagen kan en servicebostad vara ett bra alternativ till egen bostad.

Den servicebostad som finns i Bromölla kommun är:

Vem kan få bostad med särskild service?

Bostad med särskild service är en insats som är avsedd för vuxna med funktionsnedsättning. För att beviljas bostad med särskild service måste du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). En LSS-handläggare gör en bedömning om du har rätt till bostad med särskild service. Hur det går till och hur du ansöker kan du läsa mer om nedan.

Vad kostar det?

Att bo i en gruppbostad eller servicebostad kostar dig inget extra. Du betalar hyra för din lägenhet. Om du vill ha internet så har du ett eget abonnemang för det. Du köper din egen mat och köper de möbler, den inredning och de husgeråd du behöver i din bostad.

Du kan söka bostadstillägg om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning för din hyra på gruppbostad eller servicebostad.

Hur ansöker jag?

  1. Lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till din LSS-handläggare.
  2. Lämna in medicinskt underlag till din LSS-handläggare.
  3. LSS-handläggaren gör en utredning om du tillhör någon av personkretsarna.
  4. LSS-handläggaren gör en utredning om du har rätt till insatsen du har sökt. LSS-handläggaren har fyra månader på sig innan utredningen måste vara klar.
  5. LSS-handläggaren fattar beslut om du tillhör personkrets och om du har rätt till den insatsen du sökt.

Om du inte har möjlighet till insatser enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du söka bistånd genom SoL (Socialtjänstlagen). Kontakta din handläggare för mer information.

Du kan få antingen bifall, avslag eller delvis bifall/avslag i beslutet. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga det till förvaltningsrätten.
Alla insatser är frivilliga och du kan avsluta dem när du vill. De personer som är behöriga att ansöka om insats är:

  • Vuxna över 18 år.
  • God man/Förvaltare.

Ansökan om insatser enligt LSS

Vad händer sen?

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut. När du fått insatsen beviljad meddelas enhetschef som ansvarar för att verkställa beslutet. Enhetschefen kontaktar sedan dig och/eller din god man/förvaltare.

Tillsammans med personal på gruppbostaden eller servicebostaden gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Kontakt

Anna Nilsson
Enhetschef
0456-82 20 07
(SMS 0709-17 14 17)
anna.nilsson1@bromolla.se

Rebecca Lundström
Enhetschef
0456-82 25 99
(SMS 0709-17 11 24)
rebecca.lundstrom@bromolla.se

Sandra Rossander Halvari
LSS-handläggare
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00 )
sandra.rossanderhalvari@bromolla.se

Johanna Eliasson
Socialsekreterare
0456-82 25 34
(SMS 0709-17 10 53)
johanna.eliasson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 mars 2019