Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Lag om stöd och service (LSS)

Vad är/betyder LSS?

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns tio olika insatser i lagen som du som har en funktionsnedsättning kan söka.

Vem har rätt till insatser enligt LSS?

Vid en ansökan gör LSS-handläggaren en bedömning för att komma fram till om den som söker har rätt till insatsen. Det första handläggaren gör är en personkretsbedömning. För att få rätt till insatser enligt LSS-lagen måste du tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
 2. Personer som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de inte är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vilka insatser finns att söka enligt LSS?

Insatserna som finns att söka enligt LSS-lagen är:

 • rådgivning och annat personligt stöd (ansök hos Region Skåne)
 • biträde av personlig assistent
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet (insatsen är förbehållen personkrets 1 och 2).

Hur söker jag insatser enligt LSS?

Du söker själv, eller med hjälp av din företrädare, de insatser du önskar hos någon av kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan ske muntligt och/eller skriftligt.

Hur lång är handläggningstiden, alltså tiden från ansökan till beslut?

Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in, handläggningstiden får högst vara fyra månader.

Om jag inte är nöjd med beslutet, hur gör jag då?

Du kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslut du får hemskickat. Fråga LSS-handläggaren om du är osäker på hur man gör, LSS-handläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Kostar insatser enligt LSS något?

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Du får dock betala dina egna omkostnader exempelvis hyra, mat, resor, inträdesavgifter.

Om jag tycker att insatsen inte fungerar, hur gör jag då?

Det är viktigt att du talar om när något inte fungerar. Berätta vad du tycker för personalen eller för den enhetschef som har ansvar för verksamheten. Du kan också använda kommunens system för förslag och synpunkter.

Vad är en individuell plan?

Du som beviljas insats enligt LSS kan begära att en individuell plan upprättas. Planen är till för att klargöra dina behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika verksamheter som du får stöd av.

Hur gör jag om jag vill flytta till en annan kommun och behöver insatser enligt LSS?

Ansökan om insats skickas till den kommun du önskar flytta till, så att du kan få ett förhandsbesked om beslut. LSS-handläggaren i din nuvarande kommun kan hjälpa dig.

Hur gör jag om jag behöver färdtjänst?

För att ansöka om färdtjänst, kontaktar du Skånetrafiken

Kontakt

Jenny MacLeod
Enhetschef
0456-82 21 83
(SMS 0709-17 11 83)
jenny.macleod@bromolla.se

Sandra Rossander Halvari
LSS-handläggare
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00 )
sandra.rossanderhalvari@bromolla.se

Johanna Eliasson
Socialsekreterare
0456-82 25 34
(SMS 0709-17 10 53)
johanna.eliasson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 23 april 2021