Kommentera image/svg+xml Skriv ut

För dig som vill ha ett uppdrag

I Bromölla kommun är målsättningen att personer med en funktionsnedsättning ska få stöd att få leva ett så självständigt liv som möjligt.

Med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan dessa personer ha rätt till en rad olika insatser.

Ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och kontaktpersoner är tre sådana insatser som verkställs genom ditt engagemang som medmänniska! Som ledsagare, avlösare eller kontaktperson tar du dig an ett uppdrag under en tid. Det är viktigt att du som tar dig an ett uppdrag har tid för detta under minst ett år framöver.

För att läsa mer om varje uppdrag och hur du lämnar in en intresseanmälan – klicka in dig på underrubrikerna!

Sidan senast uppdaterad: den 30 januari 2018