Kommentera Skriv ut

Ungdomssekreterare

Ungdomssekreterarna i Bromölla arbetar förebyggande för att förhindra eller bryta destruktivt beteende hos ungdomar mellan 12 och 18 år.

Vi arbetar framförallt uppsökande vilket innebär att vi befinner oss där ungdomarna är. Vi är ute vid speciella tillfällen som till exempel skolavslutning, men även på vanliga kvällar och helger. Samverkan sker med olika personer och myndigheter och vi befinner oss ofta på högstadieskolorna och på fritidsgården Tunnan. 

Arbetet bygger på frivillighet och förtroende och vi kan stötta på olika sätt. Du kan träffa oss ungdomssekreterare för att prata, få råd och stöd upp till fem gånger utan att registrering sker. 

Som förälder är du välkommen att ta kontakt med ungdomssekreterarna om man har frågor eller känner en oro för sin tonåring. Vi kan även bistå med provtagning om du som förälder misstänker eller är orolig för att ditt barn använder droger. 

Ungdomssekreterarna arbetar förebyggande medkill- och tjejgrupper där vi utifrån aktuella teman gör olika aktiviteter. Även informationsspridning är en viktig del av det preventiva arbetet och vi deltar på föräldramöten och i klasser. 

Kontakt
Du är välkommen att ta kontakt med oss. Ring, mejla eller besök oss i våra lokaler på Storgatan 43 i Bromölla. Är vi inte på kontoret når  du oss lättast på våra mobiltelefoner.

Kontakt

Stöd och omsorg
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
0456-82 21 10 (fax)

Ida Karlsson
Ungdomssekreterare
0456-82 25 85
(SMS 0709-17 10 66)
ida.karlsson@bromolla.se

Daniel Johnsson
Ungdomssekreterare
0456-82 20 09
(SMS 0709-17 12 99)
daniel.johnsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2017