Kommentera Skriv ut

Ungdomsbehandlare

Socialtjänstens ungdomsbehandlare erbjuder rådgivande och behandlande samtal till kommunens ungdomar.

Samtalen utgår från individens egna önskemål och det första samtalet fokuserar framför allt på att tydliggöra den aktuella situationen. Om det visar sig att det finns behov av kontakt med annan myndighet eller vårdgivare kan ungdomsbehandlaren vara behjälplig i den kontakten.

Den som känner behov av samtal kring sin situation kan erbjudas upp till fem samtal med ungdomsbehandlaren utan att någon registrering sker. Ytterligare samtal kan beviljas av socialsekreterare efter ansökan och utredning.

Föräldrar, som känner oro för sin ungdom, är välkomna att kontakta ungdomsbehandlaren för råd och stöd.

Kontakt

Stöd och omsorg
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
0456-82 21 10 (fax)

Ulf Sölvén
Ungdomsbehandlare
0456-82 25 91
(SMS 0709-17 11 68)
ulf.solven@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 februari 2017