Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Öppenvården

Hit kan du vända dig om du känner att du upplever problem i din egen tillvaro eller inom familjen.

Vi finns för att du ska ha någon person att prata med och för att du ska få råd och stöd. Det kan handla om bråk i familjen eller annat destruktivt beteende hos dig själv eller inom familjen. Vår målgrupp är familjer med barn och ungdomar i åldern 0-18 år, som är i behov av stöd.

På öppenvården arbetar behandlare och ungdomssekreterare som har utbildning och erfarenheter inom socialt arbete. I huvudsak sker ansökan om stöd genom socialsekreterarna på Individ- och Familjeomsorgen.

Medborgarservice

Fem Fria Samtal: Detta är en service för medborgare i Bromölla kommun som behöver rådgöra och samtala angående frågor som rör familj och relationer. Servicen innebär att du som medborgare kan erbjudas fem registrerings- och kostnadsfria samtal med behandlare eller ungdomssekreterare.

Vi har även föräldraträffar:  

Varmt välkommen till oss!

Kontakt

Stöd och omsorg
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
0456-82 21 10 (fax)

Ervina Marchlewski
Familjebehandlare
0456-82 25 86
(SMS 0709-17 10 64)
ervina.marchlewski@bromolla.se

Emelie Nylander
Familjebehandlare
0456-82 20 02
(SMS 0709-17 12 30)
emelie.nylander@bromolla.se

Johanna Jönsson
Familjebehandlare
0456-82 25 91
(SMS 0709-17 11 68)
johanna.jonsson@bromolla.se

André Möllerström
Familjebehandlare
0456-82 25 89
(SMS 0709-17 11 00)
andre.mollerstrom@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 december 2019