Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Misstanke om barn som far illa

Barn som far illa.

Ett övergrepp kan till exempel vara barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Men det kan också vara vanvård på grund av att du lever som barn till en missbrukare eller en psykiskt sjuk förälder.

I Sverige är det kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt.

Anmälan om barn som far illa
Om man misstänker att ett barn far illa och/eller behöver skydd bör man anmäla detta till kommunens socialtjänst. Anmälan kan göras både skriftligt och muntligt genom t.ex. ett telefonsamtal till någon på socialtjänstens barn- och familjeavdelning. De uppgifter man behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnets finns och vem som gör anmälan.


För att göra en anmälan kan du ringa växeln på 0456-82 20 00 varje dag. Om det uppstår en akut situation utanför kontorstid kan du ringa räddningstjänstens larmcentral på 044-200 400.

Sekretesskydd vid anmälan
En enskild person som gjort anmälan kan i vissa fall ges sekretesskydd enligt sekretesslagen om man misstänker att anmälaren kan komma att utsättas för hot och trakasserier.

Den som gör en anmälan till kommunstyrelsen som enskild person eller som yrkesverksam, kan ha intresse av att få veta vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit med anledning av anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas utan medgivande från den ärendet rör.

Anonym anmälan
En anmälan kan också göras anonymt och behandlas precis på samma sätt som övriga anmälningar. Men om den som skriver, kommer på besök eller ringer uppger sitt namn är man inte anonym. Socialtjänsten kan inte hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Man prövar då om sekretesskydd enligt ovanstående är aktuellt. Någon garanti för anonymitet kan inte ges eftersom den frågan ytterst avgörs av domstol.
 
Anmälningsskyldighet
Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, inom skolan, hälso– och sjukvården och inom socialtjänst har lagstadgad anmälningsskyldighet enligt
14 kap 1 § socialtjänstlagen. Detta gäller personer inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialtjänsten. Anmälan kan ske skriftligt eller muntligt och bör helst vara så utförlig som möjligt. Detta gäller särskilt om anmälan görs anonymt eftersom socialtjänsten då saknar möjlighet att få kompletterande information från den som anmält.
 
Konsultation
Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall till barn- och familjeavdelningen och beskriv oron för barnet innan beslut tas om anmälan. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Kontakt

Tony Duvald
Enhetschef
0456-82 26 10
(SMS 0709-17 12 77)
tony.duvald@bromolla.se

Kate Hörmarker
Socialsekreterare
0456-82 23 51
(SMS 0709-17 13 51)
kate.hormarker@bromolla.se

Therese Risberg
Socialsekreterare
0456-82 20 35
(SMS 0709-17 13 25)
therese.risberg@bromolla.se

Anna Skogsberg
Socialsekreterare
0456-82 20 36
(SMS 0709-17 13 26)
anna.skogsberg@bromolla.se

Tomas Nilsson
Socialsekreterare
0456-82 25 14
(SMS 0709-17 12 55)
tomas.nilsson@bromolla.se

Cecilia Ahlenius
Socialsekreterare
0456-82 20 15
(SMS 0709-17 13 07)
cecilia.ahlenius@bromolla.se

Anders Malmström
Socialsekreterare
0456-82 23 54
(SMS 0709-17 13 54)
anders.malmstrom@bromolla.se

Anette Johansson
1:e socialsekreterare
0456-82 25 73
(SMS 0709-17 11 49)
anette.johansson@bromolla.se

Evelina Hafström
Coach
0456-82 25 13
(SMS 0709-17 12 33)
evelina.hafstrom@bromolla.se

Emma Nyman
Coach
0456-82 20 32
(SMS 0709-17 13 22)
emma.nyman@bromolla.se

Sladjana Stegarevic
Behandlare
0456-82 20 39
(SMS 0709-17 13 29)
sladjana.stegarevic@bromolla.se

Dzenita Poturkovic
Behandlare
0456-82 25 29
(SMS 0709-17 11 69)
dzenita.pourkovic@bromolla.se

Emelie Nylander
Behandlare
0456-82 20 02
(SMS 0709-17 12 30)
emelie.nylander@bromolla.se

Ervina Marchlewski
Coach
0456-82 25 86
(SMS 0709-17 10 64)
ervina.marchlewski@bromolla.se

André Möllerström
Behandlare
0456-82 25 89
(SMS 0709-17 11 00)
andre.mollerstrom@bromolla.se

Johanna Jönsson
Behandlare
0456-82 25 91
(SMS 0709-17 11 68)
johanna.jonsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 16 april 2021