Kommentera Skriv ut

Medling

Medling vid ungdomsbrott - ett sätt att mötas
Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare.

Vad innebär medling för dig som blivit utsatt för brott?
Du får möjlighet att berätta för gärningsmannen hur du upplevt brottet, vilka konsekvenser det inneburit och du har möjlighet att ställa frågor till honom eller henne.

Mötet kan hjälpa dig att få förståelse för det som hänt och att med hjälp av medlare göra avtal eller överenskommelser med gärningsmannen inför framtiden.

Ett medlingsmöte kan hjälpa dig att bearbeta det som hänt och minska eventuella rädsla.

Vad innebär medling för dig som begått ett brott?
Genom att ställa upp vid ett medlingsmöte visar du att du kan ta ansvar för dina handlingar och att du har en vilja att ställa saker och ting tillrätta.

Du får möjlighet att förklara dig och att be om ursäkt för vad du gjort.

Att medverka i en medling ger dig chansen att göra något som kan ha stor betydlse för både dig själv och brottsoffret.

Det krävs mod för att möta den man utsatt för brott!

Vad är en medlare?
Det är en person med särskild utbildning för att genomföra medlingar. Personen ska vara opartisk och se till samtliga inblandades intressen.

Stöd och omsorg
Storgatan 43
291 31 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 21 10 fax

Britt Gunnarsson
IFO-chef
0456-82 25 01
(SMS 0709-17 14 99)
Skicka e-post

Anna-Marie Nilsson
Enhetschef
0456-82 26 10
(SMS 0709-17 12 77)
Skicka e-post

Sidan senast uppdaterad: den 13 mars 2016