Kommentera Skriv ut

Kontaktperson och kontaktfamilj

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en vuxen förebild och ett extra stöd i vardagen till ett barn, ungdom eller en vuxen. Att vara kontaktperson innebär allt ifrån att göra olika aktiviteter till att vara ett stöd och en vuxen att prata med.

Det viktigaste för att bli kontaktperson är att du har tid och engagemang. Du ska ha fyllt 18 år, ha en stabil livssituation och ett socialt engagemang.

Kontaktfamilj

För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj. En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnens egna familj - som en extra familj. Det är främst barn i åldern 3-12 år som behöver en kontaktfamilj/ stödfamilj.

Orsakerna kan vara många, men ofta beror det på att föräldrarna tillfälligtvis behöver hjälp med att aktivera och stimulera sitt barn. Det finns också föräldrar som är ensamma och/eller hamnat i någon tillfällig kris och därför inte kan ägna sig åt barnet full ut.

Barnet kommer antingen själv eller tillsammans med syskon oftast en eller varannan helg per månad under en viss tid.

Ensamkommande barn

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige, barnen kommer ofta från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men det kommer också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig, det behövs vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för barnen. Barnen behöver ett hem eller kanske en kontaktperson.

Hur blir man kontaktfamilj eller kontaktperson?

Om du har en stabil livssituation, tid samt känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att få uppdrag ifrån Bromölla kommun.

Innan ett barn placeras i ett familjehem, kontakthem eller tilldelas ett kontaktperson görs en utredning av familjerna och personerna. I utredningen ingår bland annat en kontroll av social, kronofogde- och kriminalregister. Ungdoms- och omsorgsutskottet i Bromölla kommun fattar beslut om en familjehemsplacering utifrån socialtjänstlagen.

Ekonomisk ersättning

En ersättning utbetalas till familjehem, kontakthem och kontaktpersoner. Ersättningen är utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen är uppdelad på ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för uppdraget. Omkostnadsersättningen ska täcka alla förutsägbara merkostnader för det placerade barnet.

Vill du hjälpa till?

Har du plats i hjärtat och plats hemma? Har du tid, ork och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet? Vi behöver flera nya hem, extrafamiljer och vuxenkompisar. Välkommen med din/er intresseanmälan!

Du måste fylla i de fält som är markerade med *

Läs mer om familjehem

Plats i hjärtat och i hemmet? Informationsfolder om familjehemsvård i Bromölla kommun

Kontakt

Emma Larsson
Familjehemssekreterare
0456-82 25 92
(SMS 0709-17 13 00)
emma.larsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 januari 2018