Kommentera Skriv ut

Familjerätt

Inom familjerätten hanteras frågor om till exempel vårdnad, boende, umgänge, faderskaps- och föräldraskapsfastställelse, adoption och samarbetssamtal.

Till oss kan du vända dig för att få stöd för dig och ditt barn. Det kan vara rådgivning och hjälp vid separation. Vi kan också svara på frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Våra familjerättsliga uppgifter regleras huvudsakligen i Föräldrabalken .

För barn är det svårt när föräldrarna går skilda vägar. Därför finns det anledning att anstränga sig för att lösa problemen och kunna samarbeta om barnen.

Kontakt

Stöd och omsorg
Storgatan 43
295 31 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 21 10 (fax)

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2016