Kommentera Skriv ut

Budget- och skuldrådgivning

Enligt skuldsaneringslagen ska alla kommuner i Sverige lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Rådgivningen är en kostnadsfri service för dig som bor i Bromölla kommun.

Det du kan få hjälp med är bland annat:

  • Att planera och få struktur på din ekonomi
  • Att finna lösningar på eventuella ekonomiska problem
  • Att förebygga framtida problem och svårigheter
  • Att finna lösningar och vägar ur din skuldproblematik
  • Att ansöka om skuldsanering

Vill du ha hjälp eller mer information, välkommen att kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare Marianne Ek, eller kom till drop-in onsdagar kl 15-18 på Kulturpunkten.

På det första mötet är det bra om du förberett dig genom att ta med så mycket uppgifter som möjligt om dina lån och skulder.

Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan

Från och med den 1 november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. Då börjar en ny lag att gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Eventuellt resterande skuld som ingick i skuldsaneringen avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut. 

Sidan senast uppdaterad: den 16 december 2016