Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Dödsboanmälan

I samband med dödsfall ska bouppteckning förrättas.

Räcker inte tillgångarna till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt, behöver inte bouppteckning göras. Dödsboanmälan kan då istället göras inom två månader. Individ- och familjeomsorgsenheten upprättar dödsboanmälan och översänder denna till Skatteverket.

Tillgångarna i boet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnaden vilket innebär att övriga skulder och räkningar får anstå tills boets hela omfattning är klarlagt.

Kontakt

Nina Andersson
Socialsekreterare
0456-82 25 93
(SMS 0709-17 10 68)
nina.andersson@bromolla.se

Helena Griep
Socialsekreterare
0456-82 22 73
(SMS 0709-17 12 73)
helena.griep@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 juni 2020