Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Dödsboanmälan

I samband med dödsfall ska bouppteckning förrättas.

Räcker inte tillgångarna till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt, behöver inte bouppteckning göras. Dödsboanmälan kan då istället göras inom två månader. Individ- och familjeomsorgsenheten upprättar dödsboanmälan och översänder denna till Skatteverket.

Tillgångarna i boet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnaden vilket innebär att övriga skulder och räkningar får anstå tills boets hela omfattning är klarlagt.

Ärvdabalk SFS 1958:637

På begravningssidan.se hittar du mängder av frågor och svar samt djupgående guider med information och tips!

Kontakt

Emma Juhlin
Socialsekreterare
0456-82 21 27
(SMS 0709-17 11 27)
emma.juhlin@bromolla.se

Nina Andersson
Socialsekreterare
0456-82 25 93
(SMS 0709-17 10 68)
nina.andersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 december 2019