Kommentera Skriv ut

Boendestöd - ordinär bostad

Boendestöd kan erbjudas medborgare i Bromölla kommun. Boendestöd riktar sig till dig som behöver stöd i ditt vardagsliv.

Boendestödet är individuellt anpassat och är i huvudsak av handledningskaraktär för att så långt som möjligt tillgodose den enskildes behov. Boendestödjaren vägleder, motiverar och ger stöd utifrån struktur, träning och stöd.

Målsättningen är att ge den enskilde möjligheter att utveckla sina egna förmågor, att kunna leva ett självständigt liv i gemenskap med andra och att öka individens självbestämmande. Stödet bygger delaktighet och medverkan.
Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter utanför bostaden.

Vad kostar insatsen?

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen.

Boendestöd kan exempelvis vara:

  • Stöd med att planera, genomföra och slutföra vardagssysslor och att hitta rutiner för detta.
  • Bryta isolering
  • Få stöd till att komma igång med aktiviteter
  • Stöd i kontakt med olika myndigheter

Hur får du boendestöd?

Du ansöker om boendestöd enligt socialtjänstlagen och genom att kontakta handläggare. Handläggaren utreder om du har rätt till insatsen. Du får ett skriftligt beslut. En enhetschef ansvarar för att personal utför ditt boendestöd. Tillsammans med boendestödjare gör du en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras.

Boendestöd kan eventuellt övergå till hemtjänst om insatsen främst utgör varaktig praktisk hjälp i hemmet och närmiljön. Bedömning om när insatsen boendestöd ska övergå till hemtjänst görs individuellt och i samråd mellan den enskilde, boendestödjaren och handläggaren. Orsaken till övergången kan bero på flera olika anledningar.

Handläggare

Vuxen: Petra Stentagg 0709-17 13 30, Joakim Roos 0709-17 10 53
Omsorg: Anna Adamsson 0709-17 12 00, Birgitta Götesdotter 0456-82 21 99
Äldreomsorg: Agneta Nivåsen 0456-82 22 86, Rose-Marie Wagerfors 0456-82 21 60,
Solveig Knudsen Csongvai 0456-82 22 93
Enhetschef: Heike Steinert, 0456-82 21 83

Sidan senast uppdaterad: den 23 maj 2017