Kommentera Skriv ut
personal från omsorgen som håller äldre kvinna i handen.

Korttidsboende Korsvångsgården

På Korsvångsgården finns ett korttidsboende där du vistas under en begränsad period. Enheten heter Fyren och har 10 platser. Korttidsboende finns för dig som behöver omvårdnad som inte kan tillgodoses i hemmet. Du kan då få stöttning och träning för att kunna återgå till ditt hem. Ansökan om korttidsboende sker hos en biståndshandläggare som då utreder vilka möjligheter du har att få hjälp.

Beslut och biståndshandläggning

Korttidsboende/växelboende är ett tillfälligt boende som är tidsbegränsat och beslut fattas och följs upp av kommunens biståndshandläggare. Korttidsboende beviljas om behovet inte kan tillgodoses genom hjälp i hemmet.

Målsättningen med vistelsen

Målet med korttidsvistelsen är individuellt och det framgår i din utredning, det kan exempelvis vara:

 • att ge närstående avlösning
 • att möjliggöra vardagsträning och återhämtning efter en skada eller en sjukdom
 • att ge omsorg och vård i livets slutskede
 • att ge vård och omsorg i väntan på att beviljad lägenhet i särskilt boende finns tillgänglig
 • att ge vård och omsorg i väntan på att bostadsanpassning kan ske i det egna hemmet.

Information till dig som ska bo på Korsvångsgården

Korsvångsgården ligger centralt i Bromölla med närhet till torg, biograf, affärer och konditori. Korsvångsgården har totalt tolv korttidsplatser som alla ligger i markplan med gemensamma uteplatser. Rummen är trevligt möblerade med säng, tv, byrå och soffa eller fåtölj i hemlik miljö. Utemiljön är tillgänglig och inbjuder till promenader och utevistelse. Under sommaren finns utemöbler framställda på våra fina innergårdar och uteplatser. Nyttja gärna dessa små
oaser och promenadmöjligheter då det främjar både kropp och själ.

I aktivitetsrummet finns träningsredskap, sällskapspel och aktivitetspel, låna gärna ett spel eller kortlek och sätt er ned för en trevlig spelstund.


Värdegrund

Ledord i verksamhet är kontinuitet, trygghet, självbestämmande och ett gott bemötande. Det är viktigt att allas individuella behov av såväl omvårdnad som sociala aktiviteter tillgodoses samt att alla ska trivas och känna trygghet.

Teamet runt dig

Medarbetarna på Korsvångsgården är utbildade undersköterskor som arbetar i team med sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret och kontaktar vid behov din patientansvariga läkare på den vårdcentral du är listad. Sjuksköterskan finns tillgänglig på Korsvångsgården dagtid på vardagar, övriga tider på dygnet finns en tjänstgörande sjuksköterska i kommunen. Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för hjälpmedel samt  specifik rehabiliteringsträning.

Frisör och fotvårdare kommer till Korsvångsgården regelbundet. Undersköterskorna är behjälpliga att boka tider efter önskemål.

Oral Care utför tandvård på uppdrag av Region Skåne. Munhälsobedömningar och behandlingar kan utföras på Korsvångsgården.

Samtliga medarbetare följer sekretesslagen och har tystnadsplikt.

Kontaktmannaskap och genomförandeplan

Du som gäst på korttidsboendet får en kontaktman som månar lite extra om dig och ansvarar för kontakten med dina närstående efter behov och önskemål.

Tillsammans med dig och eventuella närstående dokumenteras det i en genomförandeplan hur du vill få din hjälp samt vad som är viktigt för dig.

Genomförandeplanen ligger till grund för arbetet och säkerställer att du får omsorgen på det sätt du önskar. Din levnadsberättelse är också viktig för oss.

Närstående är värdefulla

Anhöriga och sociala relationer har en viktig roll för välbefinnande i dagliga livet och för återhämta sig efter sjukdom eller en förändrad livssituation. Stöd och uppmuntran eller en trevlig stund med sina närstående är värdefullt under vistelsen på korttidsboendet.

Vid läkar- och tandläkarbesök är det i första hand dina närstående som följer med och det välkomnas om dina närstående ordnar födelsedags-firande, går på en promenad eller på andra sätt bidrar till din aktivering.

Korsvångsgården har inga besökstider och dina besökare är välkomna att hälsa på dig. Vår entré är öppen kl 6.30-17.15. Övrig tid ring på porttelefonen. Vi underlättar dina kontakt med närstående då vi har tillgång trådlöst Wifi på Fyren.

Det är aldrig för sent för aktivitet och träning

Fysisk aktivitet främjar hälsa och förebygger sjukdom oavsett ålder. Vi arbetar för att skapa en lugn, trygg och förtroendefull miljö där vardagsrehabiliterande insatser är en ledstjärna. Varje persons fysiska förmåga tillvaratas så mycket som möjligt i vardagliga situationer såsom vid förflyttningar eller personlig hygien, för att på så vis, i möjligaste mån, bibehålla självständigheten och ge en ökad livskvalitet.

Sjukgymnast eller arbetsterapeut kan utöver vardagsträningen vara behjälplig med träning eller träningsprogram. Psykisk och social stimulans är viktig, där sällskapspel, musik, social samvaro, en fikastund eller kontakt med närstående kan öka det allmänna välbefinnandet.

Kost och måltider

För en att få en god livskvalitet och för att förebygga sjukdom samt för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt är ett gott näringstillstånd nödvändigt.

Genom att ta ansvar för din kost och kan det öka din livskvalitet och minska risken för infektioner och hålla dig frisk längre.

Alla måltider på Korsvångsgården ingår för dig. SBKF kost lagar och levererar lunch och kvällsmat till korttidsboendet medan frukost, fika och mellanmål tillagas av personalen på korttidsboendet. Korsvångsgården månar om att skapa trivsel kring måltiderna och det bjuds ofta på hembakad fika. Undersköterskorna är ansvariga för alla livsmedel som serveras och har rutiner och regelverk kring mathanteringen.

Om du eller dina närstående vill bjuda övriga gäster på mat eller fika rådfråga alltid personalen
Om du vill att dina närstående ska äta med dig är de hjärtligt välkomna, men vänligen låt oss veta dagen innan så vi kan beställa mat. Att fika tillsammans brukar vara uppskattat och det finns kaffe och kaka att tillgå på vår fikavagn.

Klädvård och tvätt

Kortidsboendet kan ombesörja tvätt av dina kläder genom Brogårdens tvätteri. Det är viktigt att alla kläder är märkta med namn. Om du inte själv eller med stöd av närstående kan ombesörja detta, kan kontaktmannen på korttidsboendet hjälpa dig. Tänk på att dina kläder ska kunna tvättas i maskin.

Fickpengar, värdesaker och gåvor

Du kan förvara dina fickpengar i värdeskåpet på rummet. För din trygghet kan undersköterskorna vid behov och önskemål hantera dina fickpengar (max 1500 kr) som förvaras i värdeskåpet på rummet. Vi ansvarar då för värdeskåpsnyckeln, kontanter samt bokföring av alla transaktioner (kassablad) och förvaring av kvitton. Vi ansvarar inte för värdesaker, lämna gärna smycken och värdefulla föremål i din bostad.

Medarbetare på Korsvångsgården får inte ta emot gåvor eller annan belöning. De får inte heller hjälpa till vid upprättande av testamente, gåvobrev eller liknande värdehandlingar samt bevittna underskrifter eller agera vittnen.

Viktigt att ta med dig

 • Recept och läkemedelslista (dosett)
 • Kläder, pyjamas och ytterkläder
 • Fotriktiga skor, inneskor, halksockar
 • Hygienartiklar (duschtvål, schampo, deodorant, handtvål, tandborste, tandkräm, kam, rakapparat/rakhyvel, krämer, eventuellt fön/hårrullar, nagelsax/nageltång)
 • Patientbricka, frikort, tandvårdskort
 • Färdtjänstkort
 • Hörapparat och glasögon
 • Förskrivna hjälpmedel såsom rollator, rullstol, specialmadrasser, liftsele med mera
 • Kontanter för eventuella läkarbesök och läkemedel, taxiresormed mera
 • Filt
 • Eventuell mobiltelefon (telefon och iPad finns att låna på avdelningen)
 • Inkontinenshjälpmedel

Synpunkter och frågor

Vi uppskattar och värnar om en god dialog med dig och dina närstående. Vi är tacksamma för alla synpunkter, såväl positiva som negativa. Det ger oss en möjlighet att utvecklas och ge bättre vård och omsorg. Du är alltid välkommen att ställa frågor eller framföra synpunkter till samtliga professioner på korttidsboendet. Du är även välkommen med synpunkter via Bromölla kommuns hemsida under benämningen ”Tyck till”.

Kvalitetsarbete

Korsvångsgården deltar i Nordöstra Skånes förebyggande hälsoarbete via bland annat Senior alert, som är ett nationellt kvalitetsregister. Det innebär att personer 65 år eller äldre inom vård och omsorg erbjuds genomgång av eventuell risk för fall, undernäring, trycksår, munhälsa och inkontinens samt att åtgärder vid risker vidtas.

Läs mer på Senioralert

Kontakt

Korsvångsgården
Storgatan 58
295 35 Bromölla

Avdelning Fyren
0456-82 21 01

Arbetsterapeut
0456-82´23 23 (kl 8-9)

Sjuksköterska
0456-82 23 15

Sjukgymnast
0456-82 23 23 (kl 8-9)

Vårdplanerare
0456-82 23 40

Dina Gustavsson
Enhetschef
0456-82 21 50
(SMS 0709-17 11 50)
dina.gustavsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 april 2017