Kommentera Skriv ut

Familjehem

Plats i hjärtat och i hemmet?

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för kortare eller längre tid. Familjehemmet ska vara en trygg, utvecklande och stabil livsmiljö för barnet. Den känslomässiga kontakt ni som familjehem ger ett barn är mycket betydelsefull. Att ta emot ett barn kan ge din familj nya erfarenheter och möten som berikar ert liv.

Behoven av stöd kan variera mycket, då det ibland kan vara spädbarn som kommer att bo i familjen under lång tid och ibland ungdomar som under en kortare tid behöver vistas i en annan miljö.

En familj eller en ensamstående person kan bli ett familjehem, familjebilden är avgörande. Det som har betydelse är att familjen ger kärlek och har en framtidstro. En stabil livssituation och ett socialt engagemang måste också finnas.

Barnens behov

Framförallt de yngre barnen har behov av en stabil hemmiljö, de behöver ett hem där de kan känna sig trygga. Barnen behöver vuxna förebilder och en meningsfull vardag med skolgång och plats för fritidsintressen. Barnen behöver få ett sammanhang i sin tillvaro, inflytande över sin egen situation och någon som företräder dem i föräldrarnas frånvaro.

Matchning

Vi försöker matcha ihop familjens resurser med barnets behov. Det är därför viktigt för oss att få en bild av er och vilken typ av uppdrag som ni tror passar bäst in i er familj.

En socialsekreterare har ansvar för barnet och tillsammans med familjehemssekreteraren erbjuder vi råd, stöd och vägledning i ert uppdrag som familjehem.

Ensamkommande barn

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige, barnen kommer ofta från länder där det är oroligheter och krig. Det kommer flest pojkar som är 15 år och äldre, men det kommer också yngre barn och flickor. Barnen pratar olika språk och har olika erfarenheter med sig, det behövs vuxna som kan finnas till hands för att skapa en framtid för barnen. Barnen behöver ett hem eller kanske en kontaktperson.

Hur blir man familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Om du har en stabil livssituation, tid samt känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att få uppdrag ifrån Bromölla kommun. Innan ett barn placeras i ett familjehem, kontakthem eller tilldelas kontaktperson görs en utredning av familjerna och personerna. I utredningen ingår bland annat kontroll av social, kronofogde- och kriminalregister. Ungdoms- och omsorgsutskottet i Bromölla kommun fattar beslut om en familjehemsplacering utifrån Socialtjänstlagen.

Ekonomisk ersättning

En ersättning utbetalas till familjehem, kontakthem och kontaktpersoner. Ersättningen är utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen är uppdelad på ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för uppdraget. Omkostnadsersättningen ska täcka alla förutsägbara merkostnader för det placerade barnet.

Vill du hjälpa till?

Har du plats i hjärtat och plats hemma? Har du tid, ork och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet? Vi behöver flera nya hem, extrafamiljer och vuxenkompisar. Välkommen med din/er intresseanmälan!

Du måste fylla i de fält som är markerade med *


Läs mer om kontaktperson och kontaktfamilj

Plats i hjärtat och i hemmet? Informationsfolder om familjehemsvård i Bromölla kommun

Kontakt

Emma Larsson
Familjehemssekreterare
0456-82 25 92
(SMS 0709-17 13 00)
emma.larsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018