Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter och hyror

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 684 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1533 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2359 kr

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 303 kr/mån. Installationsavgift 233 kr, detta är en engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm kostar 116 kr/mån.

Här kan du läsa mer om trygghetslarm

Telefonservice

174 kr/mån.


Matdistrubution

Kostnad för matdistrubution är 67 kronor per portion.

Hemsjukvård

Hemsjukvård första dagen 203 kr, max kostnad 408 kr (två eller flera tillfällen).

Hämtning av hjälpmedel kostar 408 kr.

Dagverksamhet

Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 67 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.

Korttidsvistelse/växelvård

Avgift för korttidsvistelse/växelvård följer avgiften på särskilt boende.

Hyror för särskilda boenden

Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5376 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 6167 kr/månad
Öllerbacka, 5145 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5376 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6228 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5400 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5376 kr/månad
Brogården, 7609 kr/månad
Externt boende, 5126 kr/månad

Autogiro

Du kan betala dina räkningar på ett enkelt sätt via autogiro. Det innebär att betalningen dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. För att kunna göra det behöver du underteckna ett medgivande som ger fullmakt för betalningsmottagare att dra pengar från ditt konto. Det kostar inget att betala via autogiro.

Kontakt

Mimmi Brorsson
Ekonomihandläggare
0456-82 21 16
(SMS 0709-17 11 78)
mimmi.brorsson@bromolla.se

Iryna Pettersson
Ekonomihandläggare
0456-82 23 10
(SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 april 2022