Kommentera Skriv ut

Boenden

I Bromölla kommun finns det olika former av boenden för äldre, för personer med funktionsnedsättning, korttidsboende och familjehem.

För att bo på ett äldreboende, en gruppbostad, en servicebostad eller liknande måste du ha ett biståndsbeslut. Ansökan om biståndsbeslut görs hos kommunens biståndsbedömare.

Familjehem
Familjehem kan se väldigt olika ut, men det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda barn och ungdomar trygghet och en stabil hemmiljö.

Bostad med särskild service- gruppbostad, servicebostad
Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om lägenhet i gruppbostad eller i servicebostad. I Bromölla kommun finns Korallen, Solsidan, Vallmon samt Säven som gruppbostad och Tisteln som servicebostad.

Korttidsboende
Det finns en enhet på Korsvångsgården, Fyren som är ett korttidsboende. Korttidsboende är ett boende där du vistas under en begränsad period, till exempel på grund av rehabilitering eller återhämtning. 

Äldreboenden
Ett äldreboende kan bli aktuellt för äldre personer när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst. Det finns fyra äldreboenden i kommunen varav två av boendena har avdelningar för dig som har en demenssjukdom.

Ansökan
Vill du få mer information eller ansöka om insats ska du kontakta biståndsbedömare.

Kontakt

Stöd och omsorg
Storgatan 43
295 31 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 21 10 (fax)

Sidan senast uppdaterad: den 8 april 2016