Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Barn, ungdom och familj

Det är inte alltid lätt att få relationerna till sina nära så bra som man skulle vilja. Att prata om det är en förutsättning för att gå vidare. Ju tidigare du söker hjälp, desto lättare kan det vara att lösa problemen.

Om du misstänker att ett barn far illa och/eller behöver skydd bör du anmäla detta till kommunens socialtjänst. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. De uppgifter du behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnets finns och vem som gör anmälan.

Kontakta mottagningstelefonen om det gäller anmälan om barn som far illa eller om du behöver rådgivande samtal.

Individ- och familjeomsorgens mottagningstelefon: 0456-82 26 21, 0709-23 30 18. Mottagningstelefonen är öppen:

Måndag 13-14.30
Tisdag 10-12
Onsdag 13-14.30
Torsdag 10-12
Fredag 10-12

Om det uppstår en akut situation utanför kontorstid kan du ringa Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB 040-676 90 58.

Kontakt

Anna-Marie Nilsson
Funktionschef
0456-82 25 01
(SMS 0709-17 14 99)
anna-marie.nilsson@bromolla.se

Kate Hörmarker
Tf enhetschef
0456-82 26 10
(SMS 0709-17 12 77)
kate.hormarker@bromolla.se

Linda Kjellberg
Socialsekreterare
0456-82 25 14
(SMS 0709-17 12 55)
linda.kjellberg@bromolla.se

André Jöraas
Socialsekreterare
0456-82 25 73
(SMS 0709-17 11 49)
andre.joraas@bromolla.se

Evelina Hafström
Coach
0456-82 25 13
(SMS 0709-17 12 33)
evelina.hafstrom@bromolla.se

Dzenita Poturkovic
Behandlare
0456-82 25 29
(SMS 0709-17 11 69)
dzenita.poturkovic@bromolla.se

Ervina Marchlewski
Coach
0456-82 25 86
(SMS 0709-17 10 64)
ervina.marchlewski@bromolla.se

André Möllerström
Behandlare
0456-82 25 89
(SMS 0709-17 11 00)
andre.mollerstrom@bromolla.se

Frida Löhnert
Socialsekreterare
0456–82 23 94
(SMS 0768–93 28 40 )
frida.lohnert@bromolla.se

Dan Nilsson
Socialsekreterare/Konsult
0456-82 20 32
(SMS 0709-17 13 22 )
dan.nilsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 januari 2023