Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som hjälper/vårdar en närstående eller vän som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan orsak behöver din hjälp och stöd.

Att hjälpa/vårda en närstående är en ansvarsfull och många gånger ensam uppgift. Den som hjälper/vårdar en närstående glömmer ofta sina egna behov och kan komma i situationer som kan vara svåra att hantera.

Det kan kännas bra att få prata med någon annan som är i samma situation och ge varandra tips och stöd. Vi har samtalsgrupper för anhöriga under året. Du som är intresserad kan kontakta anhöriglotsen.

Vi erbjuder dig

 • Råd, stöd och information
 • Att få hjälp med att reda på vart och vem du vänder dig till med dina frågor
 • Individuella stödsamtal per telefon eller personligt möte
 • Samtalsgrupper
 • Temacaféer
 • Nätverk Demens

Alla som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Följande insatser kan beviljas till din närstående

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamheten Stjärnan
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet
 • Korttidsboende
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Växelboende

Det är kommunens biståndshandläggare som gör bedömning, utreder behov och fattar beslut om den enskildes rätt till insats. Ett undantag är hemsjukvård som beslutas av hemsjukvårdspersonal.


Anhörigstöd i kommunen

Anhörigstödet har öppet mån-fre 7-15.30 och finns på Drejarens dagcentral.

Gunilla Karlsson, anhöriglots, 0456-82 22 80
Demenssjuksköterska, 0456-82 23 42
Bromölla kommuns växel, 0456-82 20 00

Bromölla kommun och Svenska kyrkan erbjuder samtalsgrupper för dig som hjälper/vårdar en anhörig. I vår kommer vi att träffas tisdagarna den 13/3, 10/4, 8/5  kl.14.00–15.30
i konferensrummet på Pastorsexpeditionen. Välkommen med din anmälan!

Mer information om anhörigstöd

Informationsfolder anhörigstöd
Anhörigas riksförbund
Nationellt kompentenscentrum

Sidan senast uppdaterad: den 24 maj 2018