Kommentera Skriv ut

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som hjälper/vårdar en närstående eller vän som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan orsak behöver din hjälp och stöd.

Att hjälpa/vårda en närstående är en ansvarsfull och många gånger ensam uppgift. Den som hjälper/vårdar en närstående glömmer ofta sina egna behov och kan komma i situationer som kan vara svåra att hantera.

Det kan kännas bra att få prata med någon annan som är i samma situation och ge varandra tips och stöd. Vi har samtalsgrupper för anhöriga under året. Du som är intresserad kan kontakta anhöriglotsen.

Vi erbjuder dig

 • Råd, stöd och information
 • Att få hjälp med att reda på vart och vem du vänder dig till med dina frågor
 • Individuella stödsamtal per telefon eller personligt möte
 • Samtalsgrupper
 • Temacaféer
 • Nätverk Demens

Alla som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt!

Följande insatser kan beviljas till din närstående

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamheten Stjärnan
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet
 • Korttidsboende
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Växelboende

Biståndshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut om den
enskildes rätt till hjälp gällande ovan insatser, med undantag av hemsjukvård som beviljas av hemsjukvårdspersonal.

Var vänder jag mig?
Anhörigstöd har öppet
Mån-fre 7-15.30
Vi finns på Drejarens dagcentral

Informationsfolder anhörigstöd

Gunilla Karlsson
Anhöriglots
0456-82 26 57
gunilla.karlsson@bromolla.se

Vart vänder jag mig?
Anhöriglots, 0456-82 22 80
Demenssjuksköterska, 0456-82 23 42
Bromölla kommuns växel, 0456-82 20 00

Läs gärna mer om anhörigstöd på
Anhörigas riksförbund
Nationellt kompentenscentrum

Sidan senast uppdaterad: den 14 april 2016