Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som hjälper/vårdar en närstående eller vän som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan orsak behöver din hjälp och stöd. Vi erbjuder också samtalsstöd

Att hjälpa/vårda en närstående är en ansvarsfull och många gånger ensam uppgift. Den som hjälper/vårdar en närstående glömmer ofta sina egna behov och kan komma i situationer som kan vara svåra att hantera.

Det kan kännas bra att få prata med någon annan som är i samma situation och ge varandra tips och stöd. Vi har samtalsgrupper för anhöriga under året. Du som är intresserad kan kontakta anhöriglotsen.

Vi erbjuder dig

 • Råd, stöd och information
 • Att få hjälp med att reda på vart och vem du vänder dig till med dina frågor
 • Individuella stödsamtal per telefon eller personligt möte
 • Samtalsgrupper
 • Temacaféer
 • Nätverk Demens

Alla som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Följande insatser kan beviljas till din närstående

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamheten Stjärnan
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet
 • Korttidsboende
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Växelboende

Det är kommunens biståndshandläggare som gör bedömning, utreder behov och fattar beslut om den enskildes rätt till insats. Ett undantag är hemsjukvård som beslutas av hemsjukvårdspersonal.


Anhörigstöd i kommunen

Anhörigstödet har öppet mån-fre 7-15.30 och finns på Drejarens dagcentral.

Gunilla Karlsson, anhöriglots, 0456-82 22 80
Demenssjuksköterska, 0456-82 23 42
Bromölla kommuns växel, 0456-82 20 00

Extra samtalsstöd med anledning av covid-19

Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp och känner oro över situationen med Corona/covid-19? Då är du välkommen att kontakta vårt samtalsstöd.

Välkommen att ringa 0456-82 22 80 vardagar mellan kl. 13-15. 

Denna tjänst ersätter inte det arbete sjukvården gör. Har du behov av sjukvård ska du alltid vända dig till sjukvårdens telefonnummer.

Mer information om anhörigstöd

Informationsfolder anhörigstöd
Anhörigas riksförbund
Nationellt kompentenscentrum

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2022