Kommentera Skriv ut

Vilket stöd kan man få?

I Bromölla kommun är målsättningen att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma under så trygga förhållanden som möjligt.

I vård och omsorg ingår bland annat hemtjänst, trygghetslarm, telefonservice, olika typer av hjälpmedel, boenden och stöd till anhöriga.

Du som behöver stöd av något slag bör kontakta biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren gör hembesök hos dig och bedömer din situation. Ditt behov bedöms utifrån Socialtjänstlagen.

Sidan senast uppdaterad: den 16 mars 2017