Kommentera Skriv ut

Uppsökande verksamhet

Förebyggande arbete är en viktig del av arbetet inom vård och omsorgsverksamheten. Medborgare som under år 2017 fyller 75 år erbjuds kostnadsfritt att delta i detta arbete genom hembesök av distriktssköterska. Informationsbrev skickas ut.

Vid hembesöket erbjuder vi:

  • Samtal med dig om din hälsa och ditt vardagsliv med utgångspunkt från ett frågeformulär.
  • Information, råd och stöd för fortsatt hälsofrämjande levnadssätt.
  • Blodtryckskontroll om du önskar det.

Det är självklart frivilligt att medverka. Sekretess råder om samtalet. Tolk finns att tillgå vid behov.

Kontakt

Maria Kusagård
Enhetschef
0456-82 23 17
(SMS 0709-17 13 17)
maria.kusagard@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2017