Kommentera Skriv ut

Uppsökande verksamhet

Förebyggande arbete är en viktig del av arbetet inom vård och omsorgsverksamheten. Medborgare som under år 2016 fyller 75 år erbjuds kostnadsfritt att delta i detta arbete genom hembesök av distriktssköterska. Informationsbrev skickas ut.

Vid hembesöket erbjuder vi:

  • Samtal med dig om din hälsa och ditt vardagsliv med utgångspunkt från ett frågeformulär.
  • Information, råd och stöd för fortsatt hälsofrämjande levnadssätt.
  • Blodtryckskontroll om du önskar det.

Det är självklart frivilligt att medverka. Sekretess råder om samtalet. Tolk finns att tillgå vid behov.

Stöd och omsorg
Storgatan 43
295 31 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 21 10 fax

Maria Kusagård
Enhetschef HSL
0456-82 23 17

Sidan senast uppdaterad: den 22 mars 2016