Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Drejarens dagcentral

Drejarens dagcentral är fortsatt stängd. Beslutet om stängning grundar sig på Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän spridning av coronaviruset.

Drejarens dagcentral kommer att vara stängd tills vidare. Äldre personer är ofta känsligare för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt det är möjligt undvika att föra in smittor till vår dagverksamhet. Detta gäller såväl luftvägsinfektioner som det nya Coronaviruset (covid-19).

Dagcentralens personal finns på plats för att ta emot personer som inte nåtts av informationen att Drejaren är stängd. Personalen ser också till att personer som brukar äta på dagcentralen får kontaktuppgifter till biståndshandläggare och för hjälp med ansökan om att få matdistribution istället.

Bromölla kommun har sedan tidigare en anhörigtelefon och under pandemin har vi även ett samtalsstöd för dig som har frågor eller känner oro angående den rådande situationen med covid-19. Välkommen att ringa 0456-82 22 80, vardagar mellan 13-15.

TACK FÖR DIN FÖRSTÅELSE OCH VISAD HÄNSYN!

Niklas Ahlqvist
Enhetschef

Sidan senast uppdaterad: den 22 maj 2020