Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Drejarens dagcentral

Från och med lördagen den 14 mars stänger Bromölla kommun Drejarens dagcentral. Beslutet om stängning grundar sig på Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän spridning av Coronaviruset.

Äldre personer är ofta känsligare för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt det är möjligt undvika att föra in smittor till vår dagverksamhet. Detta gäller såväl luftvägsinfektioner som det nya Coronaviruset (covid-19).

Dagcentralens personal kommer att finnas på plats för att ta emot personer som inte nåtts av informationen att Drejaren är stängd. Personalen kommer även att ombesörja att personer som brukar äta på dagcentralen får kontaktuppgifter till biståndshandläggare och där hjälp med ansökan om att få matdistribution istället.

Dagcentralen kommer att vara stängd tills vidare.

TACK FÖR DIN FÖRSTÅELSE OCH VISAD HÄNSYN!

Niklas Ahlqvist
Enhetschef

Sidan senast uppdaterad: den 13 mars 2020