Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter och hyror vid hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Högsta avgift är maxtaxa 2125 kr per månad år 2020. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 620 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1391 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2139 kr

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 275 kr/mån. Installationsavgift 211 kr, engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm 105 kr/mån. Här får du mer information om trygghetslarm


Telefonservice

158 kr/mån.


Matdistrubution

Kostnad för matdistrubution är 66 kronor per portion.

Hemsjukvård

Hemsjukvård första dagen 184 kr, max kostnad 370 kr (två eller flera tillfällen).

Hämtning av hjälpmedel 370 kr


Dagverksamhet

Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 66 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.


Korttidsvistelse/växelvård

Avgift för korttidsvistelse/växelvård följer avgiften på särskilt boende.


Hyror för särskilda boenden

Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5 376 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 6 167 kr/månad
Öllerbacka, 5 145 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5 376 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6 228 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5 400 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5 376 kr/månad
Brogården, 1-rumslägenhet, 4 091 kr/månad
Brogården, 2-rumslägenhet, 5 242 kr/månad
Externt boende, 5 126 kr/månad

Autogiro

Du kan betala dina räkningar på ett enkelt sätt via autogiro. Det innebär att betalningen dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. För att kunna göra det behöver du underteckna ett medgivande som ger fullmakt för betalningsmottagare att dra pengar från ditt konto. Det kostar inget att betala via autogiro.

Kontakt

Mimmi Brorsson
Ekonomihandläggare
0456-82 21 16
mimmi.brorsson@bromolla.se

Carina Uusitalo
Avgiftshandläggare
0456-82 23 10
(SMS 0709-23 30 99)
carina.uusitalo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 september 2021