Kommentera Skriv ut

Avgifter och hyror

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Högsta avgift är maxtaxa 2 013 kr per månad år 2017. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 592 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1 328 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2 044 kr

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 264 kr/mån. Installationsavgift 203 kr, engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm 101 kr/mån. Här får du mer information om trygghetslarm


Telefonservice

150 kr/mån.


Matdistrubution

Kostnad för matdistrubution är 61 kronor per portion.


Dagverksamhet

Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 61 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.


Korttidsvistelse/växelvård

Avgift för korttidsvistelse/växelvård är 182 kr/dygn. 


Hyror för särskilda boenden

Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5 275 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 6 061 kr/månad
Öllerbacka, 5 057 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5 284 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6 121 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5 307 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5 284 kr/månad
Brogården, 1-rumslägenhet, 4 021 kr/månad
Brogården, 2-rumslägenhet, 5 152 kr/månad
Externt boende, 5 038 kr/månad

Kontakt

Iryna Pettersson
Avgiftshandläggare
0456-82 23 10
(SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Ferid Vojnikovic
Avgiftshandläggare
0456-82 21 16
(SMS 0709-17 11 78)
ferid.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 april 2018