Kommentera Skriv ut

Avgifter och hyror

Avgift för hjälp i hemmet
Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Högsta avgift är maxtaxa 2 013 kr per månad år 2017. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 582 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1 311 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2 013 kr

Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 260 kr/mån. Installationsavgift 200 kr, engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm 100 kr/mån. Här får du mer information om trygghetslarm

Telefonservice 150 kr/mån.

Matdistrubution
Kostnad för matdistrubution är 60 kronor per portion.

Dagverksamhet
Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 60 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.

Korttidsvistelse/växelvård
Avgift för korttidsvistelse/växelvård är 178 kr/dygn. 


Hyror för särskilda boenden
Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5 198 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 5 972 kr/månad
Öllerbacka, 4 983 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5 206 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6 031 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5 229 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5 206 kr/månad
Brogården, 1-rumslägenhet, 3 962 kr/månad
Brogården, 2-rumslägenhet, 5 076 kr/månad
Externt boende, 4 964 kr/månad

Vid frågor, kontakta avgiftshandläggare
Iryna Pettersson
0456-82 23 10, (SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 16 mars 2017