Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter och hyror vid hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Högsta avgift är maxtaxa 2089 kr per månad år 2019. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 605 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1357 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2089 kr

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 269 kr/mån. Installationsavgift 207 kr, engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm 103 kr/mån. Här får du mer information om trygghetslarm


Telefonservice

155 kr/mån.


Matdistrubution

Kostnad för matdistrubution är 62 kronor per portion.

Hemsjukvård

Hemsjukvård första dagen 180 kr, max kostnad 360 kr (2 gånger eller fler)

Hämtning av hjälpmedel 362 kr


Dagverksamhet

Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 62 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.


Korttidsvistelse/växelvård

Avgift för korttidsvistelse/växelvård förljer avgiften på särskilt boende.


Hyror för särskilda boenden

Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5 275 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 6 061 kr/månad
Öllerbacka, 5 057 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5 284 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6 121 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5 307 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5 284 kr/månad
Brogården, 1-rumslägenhet, 4 021 kr/månad
Brogården, 2-rumslägenhet, 5 152 kr/månad
Externt boende, 5 038 kr/månad

Kontakt

Iryna Pettersson
Avgiftshandläggare
0456-82 23 10
(SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Ferid Vojnikovic
Avgiftshandläggare
0456-82 21 16
(SMS 0709-17 11 78)
ferid.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2019