Kommentera Skriv ut

Avgifter och hyror

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i fyra nivåer. Högsta avgift är maxtaxa 1 772 kr per månad år 2016. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: Under 1 timme, 325 kr
Nivå 2: 1-3 timmar, 512 kr
Nivå 3: 4-8 timmar, 1 155 kr
Nivå 4: 8 timmar och därutöver, 1 772 kr

Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 235 kr/mån. Här får du mer information om trygghetslarm.

Matdistrubution
Kostnad för Matdistrubution är 58 kronor per portion.

Dagverksamhet
Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 65 kr/dag.

Korttidsvistelse/växelvård
Avgift för korttidsvistelse/växelvård är 181 kr/dygn. 


Hyror för särskilda boenden
Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 5 179 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 5 950 kr/månad
Öllerbacka, 4965 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 5 187 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 6 009 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 5 210 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 5 187 kr/månad
Brogården, 1-rumslägenhet, 3 947 kr/månad
Brogården, 2-rumslägenhet, 5 057 kr/månad
Externt boende, 3 919 kr/månad

Vid frågor, kontakta avgiftshandläggare
Iryna Pettersson
0456-82 23 10, (SMS 0709-23 30 99)
iryna.pettersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 16 januari 2017