Kommentera Skriv ut

Äldre

Vård och omsorg ges till äldre i det egna hemmet och på boende. Verksamheten bedrivs utifrån socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. På de här sidorna hittar du information om vård och omsorg, anhörigstöd och mötesplatser.

Inom äldreomsorgen finns möjlighet för dig att ansöka om insatser för att  klara din dag. Målet är att alla ska få stöd och hjälp med det som du inte klarar själv för att kunna leva ett självständigt liv.  

Vi strävar efter att omsorgen ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv där du upplever trygghet och integritet genom stabila kontakter med oss.

För att ansöka om hjälp kontaktar du våra biståndshandläggare

Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre

Stöd och omsorg
Storgatan 43
295 31 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 21 10 fax

Gisela Beckman
Vård- och omsorgschef
0456-82 23 27
(SMS 0709-17 13 27)
Skicka e-post

Sidan senast uppdaterad: den 16 mars 2017