Kommentera Skriv ut

Våga hjälpa, Våga berätta!

Är du eller någon du känner drabbad av våld i vardagen?

Våld är inte bara knytnävsslag
Är du utsatt för sexuellt våld, psykiskt våld, försummelse, materiellt våld, ekonomiskt våld, hedersrelaterat våld och förtryck kan du få hjälp.

Känner du oro för egen del eller för någon annan – hjälp och stöd finns. Här finns telefonnummer och webbadresser för både akuta situationer och när du behöver någon att prata med och få råd och stöd.

Den du pratar med har tystnadsplikt.

I akuta situationer
1177 hjälper dig med bedömning och hänvisning – dygnet runt

112 Polisen

114 14 Polisen vid ärenden som inte är akuta. Här kan du lämna tips, polisanmäla brott med mera. Öppet dygnet runt.

Socialjour
Individ- och familjeomsorgen i Bromölla kommun tillhandahåller beredskap under helger. Är du i behov av akut socialt bistånd, råd eller stöd och ditt ärende inte kan vänta till ordinarie öppettider, är du välkommen att vända dig till socialtjänstens beredskap. Du når beredskapen efter socialkontorets ordinarie öppettider, fredagar från kl 16.00-måndagar kl 08.00 (gäller även högtider och storhelger) genom att ringa Räddningstjänstens larmcentral på telefon 044-20 04 00. Berätta ditt ärende och från vilken kommun du ringer. Du kopplas då vidare till rätt person.

112 Socialjouren

112 jourhavande präst - alla dagar kl. 21–06. Telefonen är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med.

08-702 16 80 jourhavande medmänniska. Ibland behöver du dela dina upplevelser, dina tankar och känslor med någon som lyssnar. Jourhavande Medmänniska är en telefonjour. Alla dagar kl. 21–06.

08-30 30 20 Nationella mansjouren ger samtalsstöd till både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Maila killjouren samarbetar med mansjouren och vänder sig till dig som behöver råd eller stöd för att klara av att bryta din livssituation där det förekommer våld. För att komma i kontakt med killjouren skickar du ett e-brev till akut@killjouren.se, så återkommer killjouren till dig. Om det är riktigt akut kan du ringa eller sms:a till 070-654 38 73 eller ringa till Nationella mansjouren.

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Stödtelefonen är öppen dygnet runt och kostar inget. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. www.kvinnofridslinjen.se

020-81 82 83 Systerjouren Somaya är en kvinno- och tjejjour för våldsutsatta med utländsk bakgrund och/eller muslimsk identitet. www.somaya.se har information på olika språk. Kansli 08-760 96 11

020-52 10 10 Terrafem är Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Du kan vara anonym när du ringer till oss och vi har tystnadslöfte. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du få stöd och råd på över 40 olika språk. Terrafem har även en juristjour för gratis rådgivning och förberedning inför mötet med rättsväsendet.

Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte.

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta)
Föreningen VOOV startades av veterinärer och veterinärstudenter med syfte att underlätta för våldsutsatta personer som har husdjur, att ta sig ur en våldsrelation. De flesta skyddade boenden runt om i Sverige saknar möjlighet att ta emot husdjur.

VOOV förmedlar tillfälliga jourhem för husdjuret när ägaren befinner sig i skyddat boende.

Kontakten med VOOV förmedlas av socialtjänsten, Polisen, kvinnojourer och Brottsofferjouren.

Förutsättningen för att VOOV ska ta hand om ett djur är att djurägaren aktivt har börjat ta sig ur relationen. Mer information finns på www.voov.nu.

Hemligheter – 1177 Vårdguiden - för barn. Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig ska du inte behöva vara ensam med den.

Kom till 11 77 – Våga berätta så får du veta vad barnen i filmen gör för att få hjälp.

0247-80 715 Relationsakuten är för dig när det krisar i livet, när det krisar i din relation och när det krisar i dig. Det lättar när du samtalar med någon. En präst eller Svenska Kyrkans diakoner svarar och samtalen är kostnadsfria. Ring för ett medmänskligt samtal.

020-22 22 33 Äldretelefonen - stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt.
Vardagar kl. 10–15.

Sidan senast uppdaterad: den 13 mars 2016