Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Covid-19, förskola och skola

Covid-19, förskola och skola

Här finns samlad information om förskola och skola när det gäller covid-19. Gymnasieskolorna har egen information. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever och vårdnadshavare i grundskola och fritidshem informeras huvudsakligen genom vår digitala lärplattform Infomentor.

Förskola och grundskola i Bromölla kommun

Högstadieskolorna Humleskolan och Dalaskolan Södra återgår till närundervisning för årskurs 7-9 efter påsklovet, med start måndagen den 12 april. Det beslutade krisledningsnämnden den 31 mars.

Nämnden följer Smittskydd Skånes rekommendation om att elever ska erbjudas närundervisning i så stor utsträckning som möjligt, under förutsättning att skolorna gjort allt de kan för att minska trängsel och risk för smittspridning.

Högstadieskolorna har under de senaste veckorna arbetat med successiv återgång och förvaltningen bedömer att närundervisning på heltid kan genomföras med det nuvarande smittspridningsläget i Bromölla.

Inför återgången har också riskbedömningar gjorts i samverkan mellan arbetsgivarrepresentanter och de fackliga organisationerna.

 

Nya restriktioner gäller för elever och vårdnadshavare från den 29 oktober. Läs informationen i dokumenten till vårdnadshavare med detta datum eller i Infomentor. 

  • Stängning av förskolor och grundskolor i Bromölla kan förekomma 
  • Stanna hemma vid sjukdomssymtom
  • Sjukanmälan görs som vanligt vid sjukdom
  • Inskolning på förskolan sker utomhus när vårdnadshavare deltar
  • Hämtning och lämning på förskolan och skolan görs på skolgården
  • Idrottsundervisning sker utomhus till dess annat meddelas. Ombyte sker i omklädningsrummen
  • Följ löpande information på www.bromolla.se/corona, som mejlas, anslås och läggs ut på Infomentor
  • Beroende på händelseutvecklingen kan det framöver bli aktuellt med organisatoriska förändringar i form av sammanslagning av avdelningar, klasser, förskolor och/eller grundskolor.

Även friska barn bör stanna hemma om någon i familjen är sjuk

Våra verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller coronaviruset. Sedan den 1 december 2020 innebär rekommendationerna att symtomfria barn i förskolor och skolor som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.
Till folkhälsomyndighetens rekommendation 201201

Dokument till vårdnadshavare

Vi skickar regelbundet information till föräldrar, både som brev och som information i systemet Infomentor. Övergripande information från kommunen samlar vi även här.

Återgång till fjärrundervisning högstadiet 21-02-25

Närundervisning - schema 21-02-25

Törnsångarens förskola öppnas 21-02-11

Fortsatt stängning av Törnsångarens förskola 21-02-05

Tillfällig stängning av Törnsångarens förskola 21-02-01

Successiv återgång till närundervisning för högstadiet (beslut från 21-01-27)

Fjärrundervisning högstadiet 21-01-07

Skola och fritidshem i Edenryd stängs 20-12-16

Uppmaning till vårdnadshavare med barn i fritidshem 20-12-15

Distansundervisning Edenryd 20-12-14

Fjärrundervisning Humleskolan och Dalaskolan södra 20-12-10

Gualövs skola stängs tillfälligt 20-12-02

Restriktioner för grundskolan med anledning av covid-19 uppdaterad 20-12-02

Centrala barn- och elevhälsans arbete under skärpta restriktioner uppdaterad 20-12-02

Vädjan: Håll 15-timmarsbarn hemma från förskolan 20-11-27

Påminnelse om rutiner vid symtom på covid-19 20-11-16

Information till vårdnadshavare i förskola 20-11-16

Ny info covid-19 vårdnadshavare 20-10-29

Information till skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterad covid 19 

Servering i matsalarna, höstterminen 2020

Barnomsorg - vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet, blankett 

Barnomsorg till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Om regeringen eller huvudmannen framöver fattar ett beslut om en stängning av förskolor och skolor har barn med en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet rätt att få omsorg. Kommunen kommer att ge vårdnadshavare detaljerad information om detta framöver.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Barnomsorg - vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet, blankett 

Myndighetsinformation om förskola och skola  

Folkhälsomyndigheten – information som rör förskola, grundskola och gymnasier

Skolverkets regler för förskolor och skolor

Infomentor

Infomentor

Vi använder lärplattformen Infomentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i Infomentor

Sidan senast uppdaterad: den 31 mars 2021