Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Covid-19, förskola och skola

Covid-19, förskola och skola

Här finns samlad information om förskola och skola när det gäller covid-19. Gymnasieskolorna har egen information. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever och vårdnadshavare i grundskola och fritidshem informeras huvudsakligen genom vår digitala lärplattform Infomentor.

Förskola och grundskola i Bromölla kommun

Under höstterminen gäller följande:

  • Det är i nuläget inte aktuellt med stängning av förskolor och grundskolor i Bromölla
  • Stanna hemma vid sjukdomssymtom
  • Sjukanmälan görs som vanligt vid sjukdom
  • Inskolning på förskolan sker utomhus när vårdnadshavare deltar
  • Hämtning och lämning på förskolan och skolan görs på skolgården
  • Idrottsundervisning sker utomhus till dess annat meddelas. Ombyte sker i omklädningsrummen
  • Följ löpande information på www.bromolla.se/corona, som mejlas, anslås och läggs ut på Infomentor
  • Beroende på händelseutvecklingen kan det framöver bli aktuellt med organisatoriska förändringar i form av sammanslagning av avdelningar, klasser, förskolor och/eller grundskolor.

Barnomsorg till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Om regeringen eller huvudmannen framöver fattar ett beslut om en stängning av förskolor och skolor har barn med en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet rätt att få omsorg. Kommunen kommer att ge vårdnadshavare detaljerad information om detta framöver.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Myndighetsinformation om förskola och skola  

Folkhälsomyndigheten – information som rör förskola, grundskola och gymnasier

Skolverkets regler för förskolor och skolor

Dokument till vårdnadshavare

Vi skickar regelbundet information till föräldrar, både som brev och som information i systemet Infomentor. Övergripande information från kommunen samlar vi även här.

Information till skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterad covid 19 

Information till vårdnadshavare, höstterminen 2020

Servering i matsalarna, höstterminen 2020

Barnomsorg - vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet, blankett 

 

Infomentor

Infomentor

Vi använder lärplattformen Infomentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i Infomentor

Sidan senast uppdaterad: den 29 september 2020