Kommentera image/svg+xml Skriv ut

PRAO för grundskolan

PRAO i samverkan mellan skola och näringsliv.

Vad händer med PRAON för våra elever årskurs 8 under vårterminen 2021?

PRAON för våra elever årskurs 8 samt 9 har minst sagt blivit påverkade av pågående pandemi. I höstas testade vi en ny variant med alternativ PRAO för våra elever åk 9 som skulle tillgodoses sina 10 dagar.  Det blev i form av temaveckor med fokus på yrke och framtid under v. 42-43, där vi gjorde ett antal moduler utifrån bra kunskap och verktyg som vi vill utrusta ungdomarna med inför framtida val och yrkessituationer. Responsen har varit positiv från både elever och lärare. Nu har vi utvecklat konceptet ytterligare och planerar utifrån alternativ PRAO för samtliga elever åk 8 v.10-11 gäller både Humleskolan och Dalaskolan Södra.

Vi har även ett strategiskt tänk framåt med oss i planeringen som innefattar en idé om att förlägga all PRAO i åk 8 på sikt och låta åk 9 få fokus på gymnasievalet.

Innehåll alternativ PRAO:
Eleverna kommer att få något inslag/dag under dessa dagar med inriktning på yrke och framtidsval. Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och interaktiva moment kommer att varvas. Mycket kommer att få ske digitalt men att utgångsläget är att klassen kan jobba tillsammans i klassrummet.
Planerat innehåll:

  • Introduktion arbetsmarknad om branscher och allmän arbetsmarknadskunskap.
  • ”Blåljus” med räddningstjänst, polis och ambulans.
  • Hur söker jag ett jobb, träna på anställningsintervjun, skriva CV och personligt brev.
  • Arbetsmarknadskunskap inom vård och industri.
  • Yrkesspaning med djupdykning i olika yrken och branscher.
  • KAA-Vilken väg kan jag gå om jag inte är behörig till gymnasiet?

Utdrag ur skollagen:
Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tio dagars prao från och med årskurs 8. Det innebär att huvudmannen exempelvis kan skjuta upp planerad prao från årskurs 8 till årskurs 9. Men skolan måste erbjuda alternativ om en elev inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats innan hen går ut årskurs 9, till exempel för att arbetsplatsen inte tillåter det eller för att eleven är smittkänslig. Om det finns synnerliga skäl kan prao ersättas av andra arbetslivsorienterande insatser. Bestämmelserna om obligatorisk prao gäller från 1 juli 2018.

Läs mer om regler för prao på skolverkets sida

För mer information och eventuella frågor välkommen att kontakta:

Marcus Svensson, Studie- och yrkesvägledare Humleskolan
0456-82 20 46, marcus.svensson@bromolla.se

Madeleine Åsbrink, Studie- och yrkesvägledare Dalaskolan Södra
0456-82 26 58, madeleine.asbrink@skola.bromolla.se

Maria Block, Näringslivsutvecklare Bromölla kommun
0456-82 20 06, maria.block@bromolla.se

Carina Berg Johansson, Samordnare kommunalt aktivitetsansvar, KAA
0456-82 25 07, carina.berg-johansson@bromolla.se


Information för utskrift

 

 

Kontakt

Per-Anders Green
Näringslivschef
0456-82 22 72
(SMS 0709-17 12 72)
per-anders.green@bromolla.se

Maria Block
Näringslivsutvecklare
0456-82 20 06
(SMS 0709-17 12 88)
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 februari 2021