Kommentera image/svg+xml Skriv ut

PRAO för grundskolan

PRAO i samverkan mellan skola och näringsliv.

Alternativ PRAO för årskurs 9

Covid-19 har ställt till det i arbetet med årets PRAO. I år gör vi därför en egen modell där veckorna 42 och 43 blir temaveckor med fokus på yrke och framtid. Syftet med veckorna är att eleverna får del av information, diskutera ämnen och öva på moment som är betydelsefulla när de ska gå vidare till studier och yrken. 12 olika delar har satts samman med en röd tråd som håller ihop tänket. Detta kommer att göras under ordinarie schematid.
Information går ut via infomentor.

Läs mer om innehåll för temaveckorna!

Parallet pågår även ett arbete med att hitta en lokal modell för kvalitativ och hållbar prao, där verktyget samverka.nu ska knyta samman arbetet.


Kontakt

Per-Anders Green
Näringslivschef
0456-82 22 72
(SMS 0709-17 12 72)
per-anders.green@bromolla.se

Maria Block
Näringslivsutvecklare
0456-82 20 06
(SMS 0709-17 12 88)
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 oktober 2020