Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Anmäl trängsel på serveringar och andra offentliga platser

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att undvika och minska smittspridning i samhället.

Från den 1 juli 2020 gäller en tillfällig lag: Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsyn av trängsel på restauranger, kaféer, nattklubbar och andra näringsverksamheter med servering av mat och dryck. Verksamheter som till exempel food trucks, kiosker och liknande, där det saknas sittplatser och bord, omfattas inte. Lagen gäller inte heller för personalrestauranger eller skolmatsalar. För att hjälpa verksamheter och kommunen att tolka den nya lagen finns Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik, eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.  

Anmälan om trängsel

Har du upplevt eller sett trängsel på en servering eller annan offentlig plats kan du anmäla det till Bromölla kommun via formuläret nedan. Tänk på att ge så utförlig information som möjligt, till exempel tidpunkt, datum och hur du upplevde trängseln.

Vad händer med din anmälan?

Om anmälan gäller trängsel på ett serveringsställe utreder Myndighetskontoret klagomålet och kontrollerar att reglerna följs. Myndighetskontoret har befogenheter att besluta om åtgärder som behövs för att motverka trängsel. Det kan också bli aktuellt med beslut om att ett serveringsställe måste stänga tillfälligt eller tills vidare. Bedömningen sker vid behov i samråd med Smittskydd Skåne.

Det finns inget lagstöd för kommunen att besluta om åtgärder, eller avvisa personer, vid trängsel på andra platser. Ansvaret ligger på verksamheterna och allmänheten. Vi uppmanar alla att ta eget ansvar och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd, som bland annat innefattar att hålla avstånd.

Formulär för klagomål om trängsel

Tänk på att inte uppge ditt namn och kontaktuppgifter om du vill vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan det i vissa fall betyda att ärendet inte kan utredas. Det kan till exempel behövas ytterligare uppgifter som vi i så fall inte kan inhämta. Vi kan inte heller informera dig om vad som händer i ärendet.

Anmälan avser trängsel:*
Beskriv på vilket sätt det var trångt på stället (du kan ange flera alternativ)*
Du måste fylla i de fält som är markerade med *
Jag godkänner att Bromölla kommun behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna utföra den här tjänsten.
Sidan senast uppdaterad: den 22 januari 2021