Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Feriearbetare

Information till dig som blir erbjuden feriearbete

Om du blir erbjuden feriearbete är det mycket viktigt att du läser igenom all information på den här sidan och skickar in de handlingar vi ber om.

Blanketter och svar skickas hem till dig

Du kommer att få skriftligt besked hemskickat senast den senast den 26 mars där vi meddelar om du blir erbjuden feriearbete eller inte.

Blir du erbjuden feriearbete skickar vi även information om vilken period du ska arbeta, var du blivit erbjuden feriearbetsplats samt namn och telefonnummer till din kontaktperson. På svarsblanketten ska du ange om du tackar ja eller nej till din erbjudna feriearbetsplats. Tänk på att både du och din målsman ska skriva under blanketten. Med hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” måste du som tackar ja till feriearbete i Bromölla kommun besvara frågan om du har något annan anställning under samma period som du erbjuds feriearbete.

OBS! Det är viktigt att du svarar på erbjudandet oavsett om du tackar ja eller nej. Tackar du nej till det erbjudna feriearbetet kan Bromölla kommun inte erbjuda dig någon alternativ plats.

Beställ utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister

Tackar du ja till ditt erbjudna feriearbete ska du snarast beställa ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister på blanketten "Skola eller barnomsorg (442.5)". Blanketten, där du ansöker om utdrag, skickas hem till dig. Fyll i den, skriv under och skicka till Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsens handläggningstid är cirka 2 veckor, därför är det viktigt att du ansöker om utdraget omgående. Alla som erbjuds feriearbete måste skicka in utdrag ur belastningsregistret till kommunen innan vi kan skriva anställningsavtal.

Anställningsavtal

Tackar du ja till ditt feriearbete och har skickat in utdrag från belastningsregistret kommer du efter den 16 april att få hemskickat två anställningsavtal. Du ska skriva under det ena och skicka tillbaka till kommunen. Det andra behåller du själv, det är ditt anställningsbevis.


Bra att veta om feriearbetet


Din lön

Lönen är 69 kr/timme, du får lön för de timmar du arbetar. Semesterersättning är inräknad i lönen. Blir du sjuk utgår ingen sjuklön. Du arbetar maximalt 6 timmar/dag, utom på Bromöllalägret där du arbetar maximalt 8 timmar/dag. Du har 30 minuters obetald lunchrast varje dag.

Lön för feriearbete utbetalas vid olika tidpunkter beroende på vilka veckor du arbetar. När du slutat ditt feriearbete, ska din kontaktperson på arbetsplatsen skriva under din tjänstgöringsrapport och skicka till lönekontoret. De betalar sedan ut din lön så fort det är möjligt.

Om du inte har något bankkonto kan du få din lön utbetald via en sparbanksutbetalning som skickas hem till dig med post. Detta kostar inget extra för dig. För att få din lön utbetald snabbare rekommenderar vi dig att öppna ett lönekonto. Fyll i blanketten Anmälan om löneutbetalningssätt och lämna till Ivetofta sparbank

Skatt

Tjänar du mindre än 19 670 kr under 2019 betalar du ingen skatt. Tillsammans med anställningsavtalen, skickar vi ett intyg SKV 43 från Skatteverket, som du ska fylla i, om du uppfyller kriterierna för skattebefrielse. Glöm inte att skriva under intyget innan du skickar eller lämnar det till kommunen.

Om du beräknar att tjäna över 19 670 kr under året, ska du inte lämna in intyget. Då kan du istället ringa Skatteverket, 0771-56 75 67 eller läsa på Skatteverkets webbplats om du har rätt till andra skatteavdrag.

Anställningstid

Din ferieanställning löper över två eller tre veckor under veckorna 25-31. Fördelning av platserna sker med lottdragning, därefter matchas platserna till de ungdomar som blir erbjudna feriearbete.

Arbetstid

Din maximala arbetstid är 30 timmar/vecka. För den som feriearbetar på Bromöllalägret är arbetstiden maximalt 40 timmar/vecka. Du arbetar måndag-fredag, inga helger eller kvällar och har 30 minuters obetald lunchrast varje dag.

Försäkring

Som feriearbetare omfattas du av kommunens olycksfallsförsäkring.

Arbetsmiljöregler

För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Läs gärna broschyren från Arbetsmiljöverket "Så får barn och ungdomar arbeta".

"Knäcket"

Knäcket är en ficktidning från Arbetsmiljöverket - framtagen för dig som ska ut och jobba!
Ladda ner den här

Kommunkursen

Du kommer att få reda på hur en kommun fungerar och hur du lyckas med ditt feriearbete. Du kommer också att få lära dig mer om några av våra viktigaste jobb. Efter kursen får du ett intyg. Starta Kommunkursen här

Rökfri arbetstid

Bromölla kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Kontakta din arbetsplats

Det är viktigt att du kontaktar din arbetsplats i god tid innan du ska börja feriearbeta. Fråga vad du ska göra, vilka tider du ska jobba, om du ska ha mat och oömma kläder med dig, var du ska möta upp första arbetsdagen osv.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan arbeta, ska du ringa din kontaktperson på arbetsplatsen och meddela detta. Du får ingen lön för dagar med frånvaro.

Viktiga blanketter

Du som tackar ja ska skicka/lämna in:

  • Svarsblankett (kommunen tillhanda senast den 16 april).
  • Utdrag ur belastningsregistret så snart du fått det från Polisen.
  • Anställningsavtal (skriv under det ena och skicka tillbaka till kommunen omgående). Skickar du inte in det så kan inte löneavdelningen betala ut din lön.
  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (till kommunen).
  • Anmälan om löneutbetalningssätt som ska lämnas till Ivetofta sparbank.

Inkommer din svarsblankett efter den 16 april förlorar du din plats. Tackar du nej till din plats ska du endast skicka in svarsblanketten.

Skicka dina handlingar till

Bromölla kommun
Feriearbete
Box 18
295 21 Bromölla

Du kan även lämna dina handlingar i kommunens brevlåda utanför huvudentrén eller lämna ditt kuvert direkt i receptionen under kommunhusets öppettider måndag-torsdag 7.45-16.30, fredag 7.45-16.

Kontakt

Patrik Nilsson
Arbetsledare
0456-82 26 08
patrik.nilsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 maj 2019