Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Information till företag gällande covid-19

Här samlar vi aktuell information, med anledning av coronaviruset covid-19, till företag. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

Det arbetas intensivt intensivt på nationell, regional och lokal nivå med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför för näringslivet. På olika sätt vill vi från Bromölla kommun sida finnas till hands för dig som företagare. Utöver de lokala insatserna som vi själv styr över verkar vi för att nå ut med information kopplat till det utbud och de verktyg som finns att tillgå från regionala och nationella aktörer.

Här, en sammanfattning över vårt arbete som avslutas med nyttig länksamling.

Åtgärder, stöd och insatser på lokal nivå - Bromölla kommun


Avgifter, anstånd med mera
På Bromölla kommun och på våra bolag behövs inga brandtal kopplat till vikten av ett starkt och väl fungerande näringsliv, den målbilden har vi alla.

Vi väljer att göra individuella prövningar med de företag vi har ekonomiska relationer med och möter gärna våra kunder, om så önskas, för vidare diskussioner utifrån aktuella förutsättningar.

Exempel på områden som kan komma att bli aktuella i sammanhanget är avgifter och anstånd kopplat till markupplåtelse (uteserveringar), lokalhyror, serveringstillstånd, tillsyn av olika slag samt VA-avgifter. Skulle generella beslut fattas kommer berörd målgrupp att informeras.  

​För vidare diskussioner kring möjliga lösningar, kontakta den part på kommunen eller kommunens bolag som du har relation med, är du osäker på vilken detta är så kontakta Per-Anders Green, Näringslivschef,
0709-17 12 72, så lotsar han dig rätt. 

Din lokala företagsakut
Då flera av de verktyg som finns att tillgå regleras och hanteras nationellt eller regionalt kan det ibland vara svårt att förstå om och hur de kan användas. Just nu pågår ett arbete kopplat till att bygga upp en lokal företagsakut med en kärngruppering bestående av representanter från kommunen, Företagarna, NyföretagarCentrum Bromölla samt Ivetofta Sparbank. I vårt lokala lag knyter vi också till oss fler lokala parter samt regionala sådana med sakkunskap inom mängder av områden. Tanken är att du kan kontakta vår Företagsakut för råd, tips och ibland även konkret hjälp med de olika verktyg som finns till hands i form av uppskov, korttidspermitteringar etc.

Om du inte vet vem som bäst kan hjälpa dig utifrån din frågeställning så kontakta Per- Anders Green som samordnar arbetet och fungerar som lots. Möte med honom kan ske via telefon, på plats hos er eller digitalt. Detta på dagtid men även på kvällar med lite framförhållning.  

Ring Per-Anders på 0709-17 12 72, per-anders.green@bromolla.se


Ekonomilotsen

Ekonomilotsen.jpg

Nu kan du som företagare få lokal, kostnadsfri och konfidentiell ekonomisk rådgivning i syfte att mildra effekterna av covid-19. Rådgivningen startar upp i vecka 22 och fyra rådgivningstillfällen á en timme finns att boka varje vecka. Det är företrädare från redovisningsbyråerna AndCo och Ristovski/ Lindberg som svarar för rådgivningen, denna kan äga rum via telefon, digitalt eller fysisk på Kulturpunkten (Biblioteket), Bromölla.

Tidbokning: Via Nyföretagarcentrums hemsida, www.nyforetagarcentrum.se/bromolla
Värt att notera att Ekonomilotsen vänder sig till alla företag, inte bara nystartade. Bokning via NyföretagarCentrums sida är mer av en praktisk lösning.

Det är Bromölla kommun, Ivetofta Sparbank och NyföretagarCentrum som, tillsammans med revisonsbyråerna AndCo och Ristovski Lindberg, tagit initiativ till denna service. Har du frågor, kontakta Per-Anders Green 0709-17 12 72, per-anders.green@bromolla.se

Näringslivsenhetens pågående arbete
Om du har intresse av att fördjupa dig i vad vi på näringslivsenheten arbetar med i tider som dessa så finner du kortfattad information på länken nedan. Kan vi bistå på något sätt, tveka inte att kontakta oss.

Så här jobbar vi just nu för att stötta näringslivet!


Åtgärder och stöd på regional och nationell nivå


En regional Företagsakut


Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet.
Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Region Skåne lanserar också nya stödformer, nu finns exempelvis omställningscheckar för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor.
Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Öppettider 9-12 samt 13-16, ring oss på 040-675 34 80.

Företagsakutens webbplats

Nyttiga länkar

Almi
Almi är en viktig part i tider som dessa och organisationen har fått mycket mandat och medel att  fördela. På denna sida finner du Almis utbud av insatser.

Almis webbplats

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. 

Arbetsmiljöverkets webbplats

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens webbplats

Företagarna
På organisationen Företagarnas webbplats finns mycket matnyttig information. Bland annat kan du finna verktyg för att beräkna minskade kostnaderna med korttidsarbete.Nu kan du också, via Företagarna Syd, få kostnadsfri affärsrådgivning. Detta även om du inte är medlem i organisationen.

Företagarnas webbplats

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för VAB. 

Försäkringskassans webbplats

Handelskammaren
En bra guide kring hur de ekonomiska krispaketen fungerar.

Handelskammarens webbplats

Nyföretagarhjälpen
Det är viktigt att stötta landets jobbskapare, nu finns Nyföretagarhjälpen för att vägleda nyföretagare. Registrera dig för tillgång till kostnadsfria webinarier och erbjudanden.

Nyföretagarhjälpens webbplats

Personal- och utbildningsinformation

Resursdelningstjänst
Du som tvingas permittera eller varsla personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare.

Uveckling Skånes webbplats

Utbildningsakuten
En bra sida för de som blivit permitterade och som behöver skola om sig. Här återfinns blandannat mängder av kostnadsfria onlineutbildningar.

Utveckling Skånes webbplats

Regeringen
Information från Regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Regeringens webbplats

Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Information och blankett för ansökan - Skatteverkets webbplats

Verksamt
Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på Verksamt.se. 

Verksamt webbplats

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet. webbplats.

Tillväxtverkets webbplats

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. Här hittar du våra förslag och annan viktig information till dig som företagare.

Svenskt Näringslivs webbplats

Branschspecifik information

Hyresreduktion för företag i särskilt utsatta branscher och som har Bromölla kommun som hyresvärd
Krisledningsnämnden har fattat beslut om att Bromölla kommun som hyresvärd under vissa förutsättningar ska bevilja hyresreduktion upp till 50 % under perioden april-juni 2020.

Läs informationen via länken här

Information till dig som driver restaurang, bar eller café
Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Läs informationen via länken här


Information till livsmedelsföretagare från miljökontoret
Från och med den 25 mars 2020 gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra spridning av covid-19 på restauranger, caféer m.fl. Det är ditt ansvar som företagare att se till att det inte förekommer trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Detta gäller även utanför lokalen.

Information från miljökontoret


Tips och råd från miljökontoret till dig som driver livsmedelsbutik
Med anledning av den pågående pandemin vill vi på miljökontoret ge lite tips och råd till dig som driver en livsmedelsbutik. Vi har sammanställt några tips som kan förebygga smittspridning. Du är också välkommen att kontakta oss på miljökontoret om du vill bolla idéer.

Information från miljökontoret


Information till arrangörer - sammankomster med färre än 50 personer
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

Så gör du för att riskbedöma arrangemang med färre än 50 persone

 

Vikten av information!

Tänk på vikten av att kommunicera och informera era kunder, besökare till företaget och personalen om vilka åtgärder som görs för att minska risken för smittspridning. Tänk på att hitta lösningar för att verksamheter ska kunna vara igång

Kontakt

Per-Anders Green
Näringslivschef
per-anders.green@bromolla.se

Maria Block
Näringslivsutvecklare
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 juni 2020