Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Information till företag gällande covid-19

Information till företag gällande covid-19

Här samlar vi aktuell information, med anledning av coronaviruset covid-19, till företag. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

På olika sätt vill vi från Bromölla kommun finnas till hands för dig som företagare. Utöver de lokala insatser som vi själv styr över verkar vi för att nå ut med information kopplat till det utbud och de verktyg som finns att tillgå från regionala och nationella aktörer.

Aktuellt 

Samlad information till företagare till följd av cornoaviruset finns med senaste uppdatering på verksamt.se

Folkhälsomyndighetens information till verksamheter med anledning av Covid-19 finns samlat här!

Åtgärder - lokalt

Avgifter, anstånd med mera
På Bromölla kommun och på våra bolag behövs inga brandtal kopplat till vikten av ett starkt och väl fungerande näringsliv, den målbilden har vi alla.

Vi väljer att göra individuella prövningar med de företag vi har ekonomiska relationer med och möter gärna våra kunder, om så önskas, för vidare diskussioner utifrån aktuella förutsättningar.

Exempel på områden som kan komma att bli aktuella i sammanhanget är avgifter och anstånd kopplat till markupplåtelse (uteserveringar), lokalhyror, serveringstillstånd, tillsyn av olika slag samt VA-avgifter. Skulle generella beslut fattas kommer berörd målgrupp att informeras.  

​För vidare diskussioner kring möjliga lösningar, kontakta den part på kommunen eller kommunens bolag som du har relation med, är du osäker på vilken detta är så kontakta Per-Anders Green, Näringslivschef,
0709-17 12 72, så lotsar han dig rätt. 

Din lokala företagsakut
Då flera av de verktyg som finns att tillgå regleras och hanteras nationellt eller regionalt kan det ibland vara svårt att förstå om och hur de kan användas. Just nu pågår ett arbete kopplat till att bygga upp en lokal företagsakut med en kärngruppering bestående av representanter från kommunen, Företagarna, NyföretagarCentrum Bromölla samt Ivetofta Sparbank. I vårt lokala lag knyter vi också till oss fler lokala parter samt regionala sådana med sakkunskap inom mängder av områden. Tanken är att du kan kontakta vår Företagsakut för råd, tips och ibland även konkret hjälp med de olika verktyg som finns till hands i form av uppskov, korttidspermitteringar etc.

Om du inte vet vem som bäst kan hjälpa dig utifrån din frågeställning så kontakta Per- Anders Green som samordnar arbetet och fungerar som lots. Möte med honom kan ske via telefon, på plats hos er eller digitalt. Detta på dagtid men även på kvällar med lite framförhållning.  

Ring Per-Anders på 0709-17 12 72, per-anders.green@bromolla.se


Ekonomilotsen

Ekonomilotsen.jpg

Hos vår Ekonomilots får du som företagare kostnadsfri och konfidentiell ekonomisk rådgivning för att mildra effekterna av covid-19. Inte minst kan du få klarhet i hur du går till väga för att ta del av de nationella och regionala stödpaket som finns.
Det är Bromölla kommun, Ivetofta Sparbank och NyföretagarCentrum som, tillsammans med redovisningsbyråerna AndCo och Ristovski Lindberg, tagit initiativ till denna service.

Boka tid för rådgivning direkt via Ristovski Lindberg, 010-330 08 80 eller AndCo, 0456-478 70. 

Har du frågor, kontakta Per-Anders Green, 0709-17 12 72,
per-anders.green@bromolla.se


Åtgärder - regionalt och nationellt 

En regional Företagsakut
Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Region Skåne lanserar också nya stödformer, nu finns exempelvis omställningscheckar för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor.
Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Öppettider 9-12 samt 13-16, ring oss på 040-675 34 80.

Företagsakutens webbplats

Nyttiga länkar

Almi
Almi är en viktig part i tider som dessa och organisationen har fått mycket mandat och medel att  fördela. På denna sida finner du Almis utbud av insatser.

Almis webbplats

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. 

Arbetsmiljöverkets webbplats

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens webbplats

Företagarna
På organisationen Företagarnas webbplats finns mycket matnyttig information. Bland annat kan du finna verktyg för att beräkna minskade kostnaderna med korttidsarbete.Nu kan du också, via Företagarna Syd, få kostnadsfri affärsrådgivning. Detta även om du inte är medlem i organisationen.

Företagarnas webbplats

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för VAB. 

Försäkringskassans webbplats

Handelskammaren
En bra guide kring hur de ekonomiska krispaketen fungerar.

Handelskammarens webbplats

Nyföretagarhjälpen
Det är viktigt att stötta landets jobbskapare, nu finns Nyföretagarhjälpen för att vägleda nyföretagare. Registrera dig för tillgång till kostnadsfria webinarier och erbjudanden.

Nyföretagarhjälpens webbplats

Utbildningsakuten
En bra sida för de som blivit permitterade och som behöver skola om sig. Här återfinns blandannat mängder av kostnadsfria onlineutbildningar.

Utveckling Skånes webbplats

Regeringen
Information från Regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Regeringens webbplats

Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Information och blankett för ansökan - Skatteverkets webbplats

Verksamt
Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på Verksamt.se. 

Verksamt webbplats

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet. webbplats.

Tillväxtverkets webbplats

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. Här hittar du våra förslag och annan viktig information till dig som företagare.

Svenskt Näringslivs webbplats

Vikten av information!

Tänk på vikten av att kommunicera och informera era kunder, besökare till företaget och personalen om vilka åtgärder som görs för att minska risken för smittspridning. Tänk på att hitta lösningar för att verksamheter ska kunna vara igång

Kontakt

Per-Anders Green
Näringslivschef
per-anders.green@bromolla.se

Maria Block
Näringslivsutvecklare
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2022