[Arkiverad] Vad händer med simhallen?

[Arkiverad] Vad händer med simhallen?

Publicerad: 16 maj 2023, kl. 15:50

Simhallen i Bromölla byggdes 1978 och besiktningar som gjorts på senare tid har visat att den är i så dåligt skick att renoveringar inte längre är ekonomiskt försvarbara. Simhallar generellt har en begränsad teknisk livslängd och vår simhall närmar sig sitt slut, men det finns inget exakt slutdatum för stängning.

Politiskt beslut ska tas

Kommunens politiker har blivit underrättade om simhallens status. De ska nu diskutera datum för stängning av simhallen och eventuell nybyggnation. Diskussioner och beslut kommer att ta tid att genomföra då det är en stor och komplicerad fråga som kräver mycket utredning. Byggnation av en ny simhall är mycket kostsamt och tidskrävande.

Riskfritt att besöka simhallen

Det finns inga risker med att besöka eller bada på simhallen. Kommunen genomför löpande besiktningar och kontroller och det finns inget som indikerar på fara. Om detta ändras kommer åtgärder att vidtas.

Årskort och klippkort

Årskort eller klippkort gäller så länge simhallen finns kvar och delar som inte är utnyttjade vid stängning återbetalas av kommunen.

Simundervisning

Oavsett hur simhallsfrågan slutar följer Bromölla kommun läroplan och lagstiftning gällande simundervisning. Om simundervisning inte kan erbjudas i Bromölla kommer elever att få skjuts till simhall på annan närliggande ort och få simundervisning där. Om detta skulle bli aktuellt kommer berörda vårdnadshavare att informeras. Tills annat meddelas sker simundervisning på simhallen i Bromölla.

Sidan senast uppdaterad: den 24 november 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt