Översyn av hämtplatser för en säker och effektiv sophämtning

Publicerad: 13 februari 2018, kl. 9:22

I Bromölla kommun vill vi ha en säker och effektiv sophämtning, både för invånarna och för de som jobbar med hämtningen. Kraven på både arbetsmiljö och säkerhet har ökat och ser annorlunda ut idag, jämfört med för 20-30 år sedan.

Hämtplats kallas den plats där sopkärlen står inför tömning. Under 2018 inventerar vi hämtplatser i hela kommunen. I första hand ser vi över de platser där sopbilarna måste backa. Vägar med dålig framkomlighet och små vändplatser kommer också vara med på åtgärdslistan. Efter inventeringen kommer en del hämtplatser att behöva flyttas och oftast innebär det att abonnenterna får dra kärlet till en större väg. Berörda fastigheter får i god tid innan förändringen information genom ett brevutskick från kommunen. Förslag på ny placering av sopkärlen sker därefter i dialog mellan kommunen och berörda fastighetsägare.

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt