[Arkiverad]  Lekplatsen på Öllers backe är invigd

[Arkiverad] Lekplatsen på Öllers backe är invigd

Publicerad: 30 april 2024, kl. 15:05

Idag invigdes kommunens nya lekplats på Öllers backe i Näsum! 

27 glada barn från Näsums förskoleklass var på plats för att prova de nya lekredskapen, äta korv och lämna över sitt fina invigningsband som användes då kommunalråd Jenny Önnevik invigde lekplatsen.

Lekplatsen på Öllers backe är en helt nyanlagd lekplats med ny lekutrustning. Nybyggnationen av lekplatsen följer efter byggnationerna av Storlekplatsen i Bromölla, Vidriksbergsvägens lekplats i Valje, Järnvägslyckan vid Bromölla järnvägsstation och lekplatsen på Gualövs skola.

Ny lekplatsstrategi

De nybyggda lekplatserna går i linje med den lekplatsstrategi som Bromölla kommun håller på att ta fram och som ska genomsyra kommunens lekplatser. Arbetet med den nya strategin har pågått under ett års tid och kärnvärdena i arbetet är att förbättra lekupplevelsen för barnen samt att höja säkerheten. 

Lekplatsstrategin är ett politiskt beslut som förutom att arbeta med kärnvärdena även lyfter hur många lekplatser Bromölla kommun ska ha, var dessa ska vara placerade samt deras utformning.

Tack alla som hjälpt till!

Förutom alla barn och vårt kommunalråd Jenny Önnevik var även representanter från WSP på plats idag. WSP är konsultbolaget som jobbat med projektering av lekplatsen. Vi hade också FASAB på plats vilket är det företag som har byggt lekplatsen, samt representanter från tekniska avdelningen på Bromölla kommun.  

  • Bromölla kommun har en tydlig prioritering att satsa på lekplatser och utemiljöer. Det är roligt att se alla barn här idag och deras glädje att få besöka denna nya lekplats, säger kommunalråd Jenny Önnevik. 

  • Det är kul att se alla barn här idag. Idén med området är att bjuda in till lek även runt om lekplatsen. Stenar och träd finns kvar runt lekplatsen för att kunna leka med. Det är ett stort och härligt område som bjuder in till mycket lek, säger Siv Degerman, landskapsarkitekt och uppdragsledare från WSP

  • Vi är också nöjda med gångarna som knyter ihop hela området. Vi tror det kan bli ett fint område som kommer användas mycket, avslutar Siv Degerman.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Näsums byutveckling som har varit delaktiga i planeringen av lekplatsen, deras önskemål och tankar har varit viktiga i arbetet. Nu hälsar vi alla barn välkomna att leka på den nya lekplatsen!

Sidan senast uppdaterad: den 23 maj 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt