[Arkiverad] Ida är vår första folkhälsosamordnare

[Arkiverad] Ida är vår första folkhälsosamordnare

Publicerad: 9 november 2022, kl. 11:38

I september tillsattes den helt nya tjänsten som folkhälsosamordnare i Bromölla kommun. Uppdragen att samordna folkhälsa och ANDTS fanns tidigare som mindre deltidstjänster på olika håll i kommunen, men har nu utökats till en sammanhållen heltidstjänst. Ny på jobbet är Ida Karlsson.

Ida tillhör individ- och familjeomsorgen och sitter i Vita huset i Bromölla centrum. Här beskriver hon arbetet som samordnare.

Vad innebär jobbet?
–Som folkhälsosamordnare ska jag jobba strategiskt i hela kommunen med frågor som handlar om folkhälsa och ANDTS (alkohol, narkotika och narkotikaklassade läkemedel, doping, tobak och nikotinfria produkter, samt spel om pengar). 

Hur vet du vad du ska arbeta med?
–I folkhälsoarbetet utgår jag från regeringens folkhälsopolitiska mål, som övergripande innebär att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Läs mer om regeringens folkhälsopolitiska mål

–Inom ANDTS finns det ett nationellt mål att jobba mot. Det beskriver ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, ett minskat tobaksbruk och minskade skadeverkningar av ett överdrivet spelande.
Läs mer om Sveriges samlade strategi för ANDTS

–I Bromölla tar vi just nu fram ny lokal strategi som ska gälla i flera år och årliga handlingsplaner för kommunens arbete. Jag kan vara med och påverka det arbetet, säger Ida Karlsson.

Vad har du gjort tidigare?
–Senast kommer jag från Länsstyrelsen Blekinge där jag arbetade med regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter inklusive barnets rättigheter, föräldraskapsstöd och funktionshinderspolitik. 

2014–2019 jobbade jag i Bromölla kommun som ungdomssekreterare och samordnare för kommunens ANDTS-arbete och föräldraträffarna ABC.

Kontakta Ida

–Prata gärna med mig om du har frågor eller vill lyfta behov, trender eller andra saker som du tror att jag kan ha nytta av.

Mitt kontor ligger på andra våningen i Vita huset, Storgatan 43
Telefon: 0456 – 82 24 49 
Mejl: ida.karlsson@bromolla.se 

Sidan senast uppdaterad: den 19 december 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt