Folkhälsoenkäten kollar hur du mår

Folkhälsoenkäten kollar hur du mår

Publicerad: 23 februari 2022, kl. 16:11

Under våren 2022 genomförs en ny folkhälsoenkät i Skåne. Över 93 000 slumpmässigt utvalda skåningar från 16 år får ett brev hemskickat med undersökningen, som innehåller frågor om deras hälsa. Undersökningen kan besvaras på pappersblankett eller digitalt. Undersökningen startade den 18 februari och pågår till den 22 maj.

–Vi hoppas att många kommuninvånare besvarar enkäten. Resultaten är viktiga i vårt förebyggande folkhälsoarbete, säger ungdomssekreteraren Therese Jeppsson på Individ- och familjeomsorgen.

Region Skåne har valt att genomföra undersökningen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och därmed bli en del av den nationella undersökningen "Hälsa på lika villkor".

Region Skåne har gjort fem liknande undersökningar sedan år 2000.
Läs mer här.

Sidan senast uppdaterad: den 23 maj 2022
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt