[Arkiverad] Bromölla svenska mästare i företagsservice

Publicerad: 30 maj 2016, kl. 13:12

Från att ha varit bäst i Skåne klättrar Bromölla ytterligare några steg i ranking och med årets NKI (nöjd kund index) på 84 poäng i SKLs servicemätning INSIKT så är vi bäst i Sverige.

- Detta var verkligen kul för oss. Vi är bra men kan fortfarande bli bättre. Det ska vara enkelt att ha med kommunen att göra. Nu bygger vi vidare. En god företagsservice är ett lagarbete där bemötande och delaktighet är honnörsord. Vi kan alltid bli bättre på att samspela internt och på att återkoppla till våra kunder, säger Per- Anders Green, näringslivschef på kommunen.

Under våren har kommunen deltagit i projektet Förenkla helt enkelt som handlar om att bli bättre inom detta område. Det borgar för ännu bättre resultat framöver.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Sex myndighetsområden mäts: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Livsmedelskontroll ingick tidigare i Miljö- och hälsoskydd, men utgör nu ett eget myndighetsområde. De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2015 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor rörande sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) samt med hjälp av tre så kallade NKI-frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service.

Insikt 2016 (avseende ärenden 2015) är ett mellanår och undersökningen omfattar detta år endast 56 kommuner. Resultaten får därför inte status av en Öppen jämförelse. I april 2017 kommer nästa Öppna Jämförelser Företagsklimat, då avsevärt fler kommuner deltar, att offentliggöras. Resultaten avser där 2016 års myndighetsärenden.
Undersökningen är ett samarbete mellan SKL samt Stockholm Business Alliance.

Länk till mer information om undersökningen på SKLs webbplats

 

Kontakt:
Per-Anders Green, Näringslivschef Bromölla kommun

0709-17 12 72
per-anders.green@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt