Generation Pep, logotyp

[Arkiverad] Bromölla kommun med i Generation Pep

Publicerad: 20 december 2023, kl. 11:23

Pep Kommun är ett pilotprojekt som startade 2021. I projektet har Generation Pep tillsammans med sex kommuner arbetat för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta med att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Nu går projektet in i nästa fas och välkomnar fler kommuner varav Bromölla kommun är en av dem!

- Vi ser att många barn i Bromölla kommun inte når upp till rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet och goda levnadsvanor. Därför ser vi positivt på att kunna ta ett samlat grepp för att ytterligare förstärka det positiva arbete som redan görs i våra verksamheter. Med Generation Pep får vi ytterligare verktyg och stöd i vårt arbete, säger Ida Karlsson, folkhälsosamordnare.

Arbetet med pep Kommun syftar till att skapa en röd tråd mellan flera olika delar av kommunen där barn och ungas hälsa ska genomsyra många olika arenor.

- De flesta förutsättningarna för barn och ungas hälsa skapas lokalt, i våra kommuner. Därför är det folkhälsoarbete och de främjande insatser som görs i den kommunala kontexten av central betydelse för en god hälsoutveckling såväl lokalt som för samhället i stort, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Läs mer på generationpep.se

Sidan senast uppdaterad: den 25 mars 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt