Trygghetsmätning 2019

Publicerad: 12 augusti 2019, kl. 9:56

I dagarna skickar Polisen och Bromölla kommun ut den årliga trygghetsenkäten till 900 personer i kommunen.

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Bromölla kommun årligen en trygghetsmätning. Mätningen genomförs i många kommuner i landet.

Bromölla kommun är indelad i tre olika områden och i varje område är det ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas.

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet. Framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag och delges kommunens politiker, tjänstemän och media. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson, telefon 010-56 20 200  

Mer information:

  • Den 15/8 2019 skickas det ut ca 71 000 enkäter tillsamman med ett följebrev med information i region Syds 58 kommuner vilka är indelade i 239 områden.
  • Ca två veckor efter skickas det ut en påminnelse i form av ett vykort till de där svaret inte kommit in.
  • Ytterligare två veckor senare skickas det ut en ny påminnelse med ett nytt exemplar av enkäten.
  • I början av oktober avslutas insamlingen av undersökningen.
  • Därefter sammanställs resultaten och kvalitetskontrolleras.
  • I slutet av oktober och början av november kommer polis och kommuner att ta del av resultaten
Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2019
Kommentera Skriv ut