Tryggheten ökar i kommunen - glädjande mätresultat

Tryggheten ökar i kommunen - glädjande mätresultat

Publicerad: 7 december 2021, kl. 10:08

Max Staude, kommunpolis, Louise Englund, chef för lokalpolisområde Karlshamn och Sanja Vojnikovic, säkerhetsskyddschef i Bromölla kommun.

Bromölla kommun står för ett ordentligt trendbrott i den årliga trygghetsmätning som polisen och de fyra kommunerna i lokalpolisområde Karlshamn genomfört. Under 2021 har problembilden i kommunen minskat stort och tryggheten har därmed ökat. En bättre organisation för samarbete, föreningar som trygghetsvandrar och en större polisnärvaro i kommunen bidrar till förändringen.

–Allt hänger samman, men man måste ha kunskap om hur det hänger samman. Nu börjar vi få en gemensam bild och ser vad man kan göra, säger kommunalrådet Jenny Önnevik (S).

Under året har många saker hänt. Trygghetsvandringar i samarbete med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har fått ut fler vuxna på kvällstid. Stödet från föräldrar har ökat och fler trafikkontroller har minskat störningar från fordon. Skadegörelsen på kommunala byggnader har också sjunkit kraftigt.

– Det goda resultatet visar att vår analys av situationen är rätt. Nu jobbar vi vidare med att förbättra samverkan ytterligare, säger kommunpolis Max Staude.

Trygghetsmätningen visar på ett förbättrat indexresultat inom ett stort antal områden, däribland kan man även se att kommuninvånarna tycker att polisen agerar när det uppstår lokala problem.

– Vi vill jobba strukturerat och inte bara åka runt på larm. Nu är vi fler poliser i Bromölla, har evidensbaserade arbetsmetoder och tittar mycket på hur man jobbar internationellt med trygghetsfrågor, säger Louise Englund som är chef för lokalpolisområde Karlshamn.

Brottsförebyggande arbete

  • Kommunen och polisen har ett samarbetsavtal som sträcker sig fram till 2024.
  • En gemensam lägesbildsgrupp går regelbundet igenom situationen
  • Polisstationen i Bromölla är bemannad med kommunpolis och  områdespoliser, Stationen används också vid utredningar
  • Föreningar trygghetsvandrar i kommunen
  • Polisens och kommunens högsta ledningar träffas regelbundet
  • Flera kommunala trygghetssamarbeten är under utveckling

Om enkäten

I Bromölla har 900 enkäter skickats ut. Svarsfrekvensen i polisområdet är 60,52 procent. Trygghetsmätningen har gjorts i över 10 år.

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: den 9 december 2021
Kommentera image/svg+xml Skriv ut