Träff med referensgruppen till Rådet för funktionshinderfrågor

Publicerad: 14 september 2023, kl. 8:00

Varmt välkommen till ett öppet möte med referensgruppen till Rådet för funktionshinderfrågor och diskussion om frågor som rör tillgänglighet eller annat som är aktuellt för personer med funktionsnedsättning.

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är inte beslutande utan endast ett organ för samråd och kommunikation mellan organisationer för funktionsnedsatta och kommunen.

Rådet vill via referensgruppen samla in de funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga politiker.

Datum: Onsdagen den 20 september
Tid: 14.30-16.00
Plats: Kulturpunkten, Hörsalen, Hermansens gata 22 i Bromölla

Vid frågor kontakta gitana.grikainiene@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 september 2023
Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt